Skip to main content

Forskarhandledarutbildning

Forskarhandledarutbildningen vid KI syftar till att stärka och inspirera forskarhandledarna genom kontinuerligt stöd och vidareutveckling av kompetenser, färdigheter och förhållningssätt inom pedagogik och ledarskap, både på ett professionellt och personligt plan.

Relaterat

CE
Clara Ersson
2019-05-21