Kurser och seminarier för forskarhandledare

Forskarhandledarutbildningen vid KI syftar till att stärka och inspirera forskarhandledarna genom kontinuerligt stöd och vidareutveckling av kompetenser, färdigheter och förhållningssätt inom pedagogik och ledarskap, både på ett professionellt och personligt plan.

Webbkurs för forskarhandledare

Webbkurs för forskarhandledare innehåller en genomgång av de regler som styr forskarutbildningen - både det som regleras av högskoleförordningen och de regler som fastställts på KI. Kursen är obligatorisk för alla som ska registreras som huvudhandledare och den är ett behörighetskrav för den som söker till övriga forskarhandledarutbildningar vid KI.

Forskarhandledarutbildning - grundkurs

Forskarhandledarutbildning - grundkurs innehåller flera moment som rör handledarens roll och ansvar samt kommunikation. Kursen är obligatorisk för den som ska registreras som huvudhandledare och inte tidigare fört en doktorand till svensk doktorsexamen. Kursen omfattar fem heldagar och motsvarar en veckas heltidsstudier.

Forskarhandledningspedagogik

Kursen Forskarhandledningspedagogiks fokus är att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen. Kursen är en fortsättningskurs och vänder sig till den som gått Forskarhandledarutbildning - grundkurs. Kursen omfattar fem schemalagda halvdagar samt eget förberedelsearbete inför dessa dagar och motsvarar en veckas heltidsstudier.

Ledarskap för forskargruppledare

Kursen Ledarskap för forskargruppledare vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp och har gått den grundläggande forskarhandledarutbildningen samt därtill hörande webbkurs för forskarhandledare, eller som har motsvarande kompetens. Kursen startar i september.

Seminarier

För att växa i rollen som handledare är det viktig att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Det är också bra att kontinuerligt uppdatera sig om nyheter och förändringar inom forskarutbildningen. På seminarierna kan du lyssna på föreläsare som delar med sig av sina egna handledarerfarenheter eller föreläsare med specialkunskaper inom olika områden. Syftet är att främja processen att förstå var man själv befinner sig i sitt handledarskap samt inspirera och stärka deltagarna att hitta egna lösningar på olika utmaningar i handledarrollen.

 

 

Elisabet Lindgren

Education Officer
Elisabet Lindgren
2023-10-16