Kursledare för forskarhandledarutbildningen

Kursledarens uppgift är att medverka till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att kursens förutsättningar och spelregler blir tydliga.

Kursledare

Kursledarna på KI:s forskarhandledarkurser är disputerade forskare med egen erfarenhet av handledning av doktorander.

Kursledarens uppgift är att vara operativt ansvarig för kursen och ansvara för att kursplanen följs och att de lärandemål som anges i kursplanen uppfylls. Kursledaren finns på plats under hela kursen och har ett särskilt ansvar för att hålla samman kursen och dess olika moment till en helhet och säkerställer att föreläsningarna får tydligt fokus på rollen som handledare på KI. Kursledaren medverkar till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att tydliggöra kursens förutsättningar och spelregler.

Profile image

Juha Nieminen

Avdelningschef

Juha Nieminen, Psychologist, PhD

Head of Division, Unit for Teaching and Learning, Karolinska Institutet, Sweden
Lecturer, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet, Sweden

Juha Nieminen, is a specialist psychologist and educational developer with more than 20 years of experience of working in the areas of educational development, psychology of teaching and learning and higher education research. He currently works at Karolinska Institutet in Sweden, leading a team of educational developers, teaching and consulting on higher education pedagogy, and researching a broad range of topics within medical and postgraduate education.

Juha has led and participated in several international projects aiming to improve the training of doctoral supervisors in Africa, Asia and Europe. While working at the University of Helsinki (1999-2014), Juha helped create study psychologist services in Finland and worked as a study psychologist at the University of Helsinki for 15 years. As both a psychologist and expert on higher education, Juha is particularly interested in perspectives where an individual learner’s cognition.

Elisabet Lindgren
2024-01-10