Ekonomi vid MMK

Beställning från svenska leverantörer

Beställning får bara göras av behöriga beställare. Om du vill veta vem som är behörig beställare, kontakta ekonomi@mmk.ki.se

Gemensam fakturaadress:

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Vid beställning eller inköp måste alltid en personlig referens anges enligt ZZK1xxxxxx, där ZZ är referensidentifiering, K1 är institutionsbeteckning och xxxxxx är personlig KI-ID. Referensen skall i första hand anges i fältet "er referens". KI:s organisationsnummer är 202100-2973

Institutionsbeteckning K1

Institutionens beteckning inom KI är K1.

Rekvisitioner

Ekonomi hjälper er att rekvirera medel, kontakta ekonomi@mmk.ki.se.
I de fall ni själva behöver logga in hos finansiären behöver ni ange ett OCR-nr som referens. Kontakta ansvarig ekonom för att få ett sådant. 

Betalningsuppgifter:

För svenska inbetalningar: Bankgiro nr: 5217–0198
För utländska inbetalningar: IBAN nr: SE9312000000012810118116, SWIFT: DABASESX

Utlägg/reseräkning

Alla kvitton bifogas digitalt i PA-webben. Ingenting behöver skickas in med post till oss med undantag för papperskvitton som gäller utlägg för KIs räkning. Se mer information: https://medarbetare.ki.se/digitala-kvitton-reserakning-och-utlagg

Samtliga utlägg/reseräkningar går efter granskning (MMK ekonomi) till Administrativa chefen för attest. Därav behöver utläggen först godkännas av forskargruppledaren eller den person som tilldelats attesträtt. Detta görs i första hand med e-signatur men det går också bra med ett godkännande via mejl. Godkännandet ska bifogas som PDF-fil till utlägget i PA-webben. https://medarbetare.ki.se/e-signatur

Manual och snabbkurs finns till höger när du har loggat in i PA-webben under "Lathundar PA-webben".

Ni som är anknutna väljer mottagare "K1 5201 Molekylär medicin och kirurgi" innan ärendet skickas iväg elektroniskt.

Kortbetalningar

För kortbetalningar kontakta ekonomi@mmk.ki.se. I första hand ska faktura väljas men där det finns flera betalningsalternativ eller vid brådskande betalningar hör av er. 

INDI, LKP och IT-avgift

INDI, LKP och IT-avgift samt projektkalkylmall för MMK

Inköp

Inköp och upphandling, KI:s regler

Kontakta oss

Ekonomiavdelningen vid MMK

Gemensam e-postadress till ekonomerna

Besöksadress: Administrationen L1:00, Anna Steckséns gata 53, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Allenbert

Ekonomihandläggare
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare

Dan Lennartsson

Ekonomicontroller
Inst gemensamt
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Elinor Petersson

Redovisningsansvarig

Marietta Vaseghi

Ekonomiadministratör
Chatrin Lindahl
2023-02-15