Friskvårdstimme

Syftet med friskvårdstimme på arbetet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil.

Som anställd vid KI har du, om så verksamheten tillåter, möjlighet till friskvård under arbetstid. Tiden för aktiviteterna får uppgå till en timme per vecka sammantaget och planeras och anpassas efter behov och möjligheter i dialog med närmaste chef. Vid behov kan närmaste chef tillfälligt bevilja ytterligare tid. Exempel på aktiviteter är träning eller promenader i nära anslutning till arbetet eller aktiviteter arrangerade av Hälsohubben KI och lokala hälsoambassadörer eller motsvarande.

Friskvårdstimmen är frivillig där medarbetaren utför en aktivitet utan arbetsledning. Därav innefattas inte friskvårdstimmen av arbetsskadeförsäkringen annat än i undantagsfall. Läs mer på sidan om försäkringar.

Regler för friskvårdstimmen 

  • Friskvårdstimmen riktar sig till anställda vid KI och omfattar inte studenter
  • Friskvårdstimmen ska förankras i dialog med närmaste chef
  • Friskvårdstimmen kan delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 10 min
  • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 % av heltid
AW
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2024-06-26