stack of books

Bedömning av lärande

Bedömning och examination av lärande kan göras på många sätt. Här hittar du resurser och kurser kopplat till bedömning av lärande.

Material och guider

Kurser och webbinarier

Om återkoppling och feedback