Bedömning av lärande

Bedömning och examination av lärande kan göras på många sätt. Här hittar du resurser och kurser inom området bedömning av lärande.

Resurser

Återkoppling

Kurser