Guide: Att utforma bedömningar

Här finns ett pedagogiskt verktyg för att ge dig inspiration i hur du kan utföra bedömningar på ett lyckat sätt.

Resursen "Utforma bedömning" (Designing Assessments) är uppbyggd av tre moduler.

Innehåll

Grundläggande principer (Basic principles)

Vad är syftet med bedömningen och vilka bedömningsformer används? I denna modul tittar vi på grundläggande principer för bedömning inklusive konstruktiv anpassning och taxonomier för lärandemål.

Metoder för bedömning (Assessment methods)

I denna modul tittar vi på olika sätt att bedöma studenternas lärande, inklusive erfarenheter från vissa lärare vid Karolinska Institutet.

Bedömningskriterier (Assessment criteria)

I den tredje modulen fokuserar vi på bedömningskriterier, rubriker och betyg.

Språk

Resursen är i dagsläget endast tillgänglig på engelska.

CB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-11-22