Students discussing.

Återkoppling

Återkoppling är en viktig del i ett effektivt lärande och ett stöd för studenter för att uppnå sina lärandemål.
Här hittar du mer om vad återkoppling innebär, verktyg och hur du och dina studenter använder detta verktyg på bästa möjliga sätt.

Foto: Erik Flyg

Att använda återkoppling