Adresser och kontaktuppgifter MedH

Här hittar du kontaktuppgifter till institutionens ledning och administrativa kansliet, samt post-, leverans- och besöksadresser till MedH:s byggnader.

Administrativa kansliet

Prefekt

petter.hoglund@ki.se, 08-585 835 81

Administrativ chef 

klas.karlsson@ki.se, 08-524 833 02

Ekonomichef

johanna.sandelius@ki.se, 08-524 836 91

MedH ekonomi

För samtliga ekonomifrågor, kontakta ekonomi@medh.ki.se

MedH HR

För samtliga HR-frågor, kontakta hr@medh.ki.se

Tillförordnad HR-ansvarig

ellen.carlsson@ki.se, 08-524 85153

HR-chef (föräldraledig)

annamaj.stolt@ki.se, 08-524 837 45

Utbildningsadministration, avdelningsadministration

Kontaktuppgifter till administratörer för grundutbildning, forskarutbildning och MedH:s avdelningar finns på ki.se.

Besöksadress

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, institutionen för medicin, Huddinge 
C2:94 (plan 9, centralhallen)
Hälsovägen
141 86 Stockholm 

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Huddinge

ANA Futura

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge/ANA Futura
Alfred Nobels Allé 8
141 52 Huddinge

Postadress - interna och externa brev

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge/ANA Futura
Alfred Nobels Allé 8,
[Namn på leveransmottagare]
141 52 Huddinge

Leveransadress - kurir/bud samt stora försändelser och gods

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge/ANA Futura
Alfred Nobels Allé 8B,
[Namn på leveransmottagare]
141 52 Huddinge

Neo

Besöksadress

Karolinska Institutet
Neo
Blickagången 16
Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Avdelning/Rumsnummer/Namn
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institution/Grupprum/Kontaktperson
Hälsovägen 7C (Neo, hiss M1, våning) 
141 52 Huddinge

Gastroenterologi och reumatologi

Besöksadress 

C1:77 ME Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hälsovägen
Institutionen för medicin, Huddinge
Avdelningen Gastroenterologi och Reumatologi 
141 86 Stockholm

Postadress

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
C1:77 ME Övre buk, 
Institutionen för medicin, Huddinge, MedH7
Avdelningen Gastroenterologi och Reumatologi 
Mottagare: Annika Roback
141 86 Stockholm

Avdelningen för endokrinologi - Lipidlaboratoriet

Karolinska Institutet
Lipidlaboratoriet, Medicinaren 25, Neo, plan 7
Hälsovägen 7C

AK
Innehållsgranskare:
2023-04-17