Administrativa processer

Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål.

Alla utbildningsprogram har en utbildningsplan med information om mål, innehåll, omfattning och vilka kurser som ingår i programmet. För varje kurs finns en fastställd kursplan.

Utbildningsstöd del 7 start