Viktigt när du söker forskarutbildningskurser

Under höstterminen 2019 hade vi vissa prestandaproblem med KIWAS, systemstödet för forskarutbildningskurser och kurskatalogen. För att undvika att det händer igen har vi gjort vissa förändringar men ber också dig som söker kurser att vara extra uppmärksam när du skickar in din ansökan. Observera även ändrad rutin för antagningsbesked.

Tänk på följande när du söker kurser:

Innan du ansöker

Se alltid över din personliga profil, om du har skapat en sådan tidigare. Om något har förändrats, t ex om du blivit antagen som doktorand eller blivit postdoc på  KI, uppdatera din profil. Denna information ligger till grund för behörighet och urval vid antagning och måste vara korrekt för att din ansökan ska vara giltig.

Om du har ett KI-konto är det detta du loggar in med, i annat fall med det konto du skapat:
http://kiwas.ki.se/katalog/apply/loginInfo

Ansökan

När du skickat en kursansökan via KIWAS, kontrollera genast att kursen listas under Mina kurser. Detta är en bekräftelse på att din ansökan har registrerats. Du ska också ha fått ett bekräftelsemejl skickat från noreply@ki.se till den mejladress du uppgett i din personliga profil.

Om din ansökan inte registrerats, skicka ansökan igen. Vid vidare tekniska problem, kontakta it-supporten via it-support@ki.se eller 08-524 822 22.

Antagning

Vid antagning kommer du att få ett antagningsmejl skickat till dig från aktuell kursgivare (inte som tidigare från noreply@ki.se) med ett bifogat handledarintyg.

Du svarar på antagningserbjudandet inom utsatt tid genom att:
1) logga in via http://kiwas.ki.se/katalog och svara under Mina kurser.
2) returnera signerat handledarintyg.

Om det inte är möjligt att signera handledarintyget pga den rådande situationen, kan detta lösas genom att bilägga ett bekräftande mejl från handledaren. Tänk då på att ändå fylla i intyget och att aktuell kurs och kursdatum ska framgå av handledarens tillstyrkande.