Viktigt när du söker forskarutbildningskurser

Vissa förändringar har gjorts i ansökningsprocessen till följd av tidigare prestandaproblem med KIWAS, systemstödet för forskarutbildningskurser och kurskatalogen. Vi ber också dig som söker kurser att vara extra uppmärksam när du skickar in din ansökan.

Tänk på följande när du söker kurser:

Innan du ansöker

Se alltid över din personliga profil, om du har skapat en sådan tidigare. Om något har förändrats, t ex om du blivit antagen som doktorand eller blivit postdoc på  KI, uppdatera din profil. Denna information ligger till grund för behörighet och urval vid antagning och måste vara korrekt för att din ansökan ska vara giltig.

Om du har ett KI-konto är det detta du loggar in med, i annat fall med det konto du skapat:
http://kiwas.ki.se/katalog/apply/loginInfo

Ansökan

När du skickat en kursansökan via KIWAS, kontrollera genast att kursen listas under Mina kurser. Detta är en bekräftelse på att din ansökan har registrerats. Du ska också ha fått ett bekräftelsemejl skickat från noreply@ki.se till den mejladress du uppgett i din personliga profil.

Om din ansökan inte registrerats, skicka ansökan igen. Vid vidare tekniska problem, kontakta it-supporten via deras självserviceportal. Om du saknar ett KI-konto (med KI ID), använd e-postadressen selfservice@ki.se.

Observera att det från och med antagning till kurser som ska ges VT22 krävs att du antingen är doktorand eller disputerad för att vara behörig för antagning till våra forskarutbildningskurser.

Antagning

Vid antagning kommer du att få ett antagningsmejl skickat till dig från aktuell kursgivare med ett bifogat handledarintyg.

Du svarar på antagningserbjudandet inom utsatt tid genom att:
1) logga in via http://kiwas.ki.se/katalog och svara under Mina kurser.
2) returnera signerat handledarintyg.

Om det inte är möjligt att signera handledarintyget för hand, kan detta lösas genom att bilägga ett bekräftande mejl från handledaren. Tänk då på att ändå fylla i intyget och att aktuell kurs och kursdatum ska framgå av handledarens tillstyrkande. Ett annat alternativ är att handledaren använder elektronisk signatur med EduSign.