Så behandlas personuppgifter i Fubas - GDPR

Som universitet är KI skyldig att spara information som krävs för antagning till kurs och dokumentation av studieresultat (Förordning 1993:1153).

För mer information, vänligen se dokumentet Information om dataskyddsförordningen GDPR.

GDPR information

CB
Innehållsgranskare:
Catherine Bollö
2024-03-28