Forskarutbildningskurser vid andra lärosäten

Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra universitet och högskolor både i Sverige och utomlands. Om kursen/erna motsvarar den/de kurser som ingår i den individuella studieplanen kan tillgodoräknande diskuteras med institutionens studierektor i forskarutbildning.

Kurser vid lärosäten inom NorDoc

Karolinska Institutet ingår i det nordiska nätverket NorDoc (Nordic Doctoral Training in Health Sciences) vars mål är att ge doktorander på medlemslärosätena fri tillgång till kurser som ges vid respektive lärosäte. Antagning och urval görs enligt respektive lärosätes lokala regler. KI-doktorander kan ansöka om tillgodoräknande vid sin institution om vald kurs ingår i (eller motsvarar kurser i) den individuella studieplanen.

NorDoc-kurser

Kurser vid andra medicinska fakulteter i Sverige

Kurser vid SU, KTH och SSES

Forskarutbildningskurser vid Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet

För att uppmuntra och utöka samarbete mellan Stockholmsregionens lärosäten och för att kunna erbjuda doktoranderna ett brett kursutbud har rektorerna vid Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Karolinska Institutet enats om att länkar ska finnas mellan lärosätenas kursdatabaser.

De interna regler för ansökan och antagning till kurserna som finns vid respektive universitet gäller för alla intresserade doktorander.

Kurser på avancerad- och forskarnivå vid Stockholm School of Entrepreneurship

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) erbjuder interdisciplinära kurser inom ämnet innovation och entreprenörskap. SSES är ett gemensamt initiativ mellan KI, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet och Konstfack, som erbjuder en gemensam portfölj med kurser och andra träningsaktiviteter. Vid KI är Unit for Bioentrepreneurship (UBE) kompetenscenter för SSES, och ansvarig för kurserna som ges här.

Kurser vid lärosäten inom NeurotechEU

Karolinska Institutet ingår i europauniversitetet NeurotechEU tillsammans med 7 andra lärosäten i  olika delar av Europa (Frankrike, Island, Nederländerna, Spanien, Turkiet, Tyskland, Rumänien). Doktorander vid KI har tillgång till kurser som ges vid respektive lärosäte. Antagning och urval görs enligt respektive lärosätes lokala regler. KI-doktorander kan ansöka om tillgodoräknande vid sin institution om vald kurs ingår i (eller motsvarar kurser i) den individuella studieplanen. Vid antagning till kurs finns även möjlighet att söka stipendium för resa och/eller uppehälle. Kontakta Mia Bjerke för vidare information.

 

AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-06-10