Arbetsmiljö vid OnkPat

På institutionen för onkologi-patologi strävar vi efter en hållbar arbetsmiljö för våra anställda och studenter.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppens uppgift är att skapa en god arbetsmiljö på institutionen. Gruppen genomför årliga skyddsronder och ansvarar för uppföljningen av det systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) vid institutionen.  

Medlemmar i arbetsmiljögruppen: 

  • Ordförande: Paula Mannström, som också är biosäkerhetsombud 
  • Skyddsombud: Gabriela Prochazka (J5:30 BioClinicum), Felipe Beccaria Casagrande (J6:20 BioClinicum), Susanne Öhlin (J6:30 BioClinicum), Afsar Rahbar från institutionen för Medicin Solna som representerar grupper med gemensamma lokaler i BioClinicum. 
  • Kemikalieombud: Anna Malmerfelt  
  • Miljö och hållbarhetsombud: Ekaterina Pokrovskaja-Tamm 
  • Övriga medlemmar: Maria von Witting, Administrativ chef, Josefin Bergström, HR-administratör, Stina Wickström, Docent.  
Medlemmarna i arbetsmiljögruppen vid institutionen för onkologi-patologi sitter i gräset och fikar.
Medlemmar i arbetsmiljögruppen vid institutionen för onkologi-patologi. Från vänster: Susanne Öhlin, Josefin Bergström, Afsar Rahbar, Paula Mannström, Maria von Witting och Katja Pokrovskaja Tamm. Foto: N/A

Documents

Arbetsgruppen för lika villkor

Arbetsgruppen för lika villkor arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetsgruppen består av ett lika villkorsombud (HR chef), en senior forskare/GUA, en senior forskningsspecialist/studierektor för forskarutbildning, en postdoktorrepresentant, en studentrepresentant och forskarutbildningsadministratör /kommunikatör. Sammankallande i kommittén för lika villkor är Anne Jensen.

Säkerhet på arbetsplatsen och laboratoriesäkerhet

På KI´s medarbetarportal under laboratoriesäkerhet finns all information om regler och förordningar för laboratoriesäkerhet på KI.  För att förebygga framtida olyckor är det viktigt att rapportera om en olycka inträffar eller om du upplever brister i arbetsmiljön eller säkerheten. Du bör rapportera detta både till din närmaste chef och i KI:s system för incidentrapportering IA.

Kemikaliesäkerhet

På institutionen för onkologi-patologi är Anna Malmerfelt kemikaliesamordnare. Kontakta Anna för information om kemikalier och inloggning till KLARA kemikaliregister och riskbedömningsmodul.  

Brandsäkerhet

I följande dokument hittar du beskrivning av OnkPats brandsäkerhetsorganisation och lokala instruktioner för brandevakuering i BioClinicum. 

Erika Rindsjö
2024-06-24