Hälsa vid OnkPat

Här kan du läsa om hur vi arbetar med hälsa vid institutionen för onkologi-patologi.

Karolinska Institutet är ett hälsouniversitet, och på institutionen för Onkologi-Patologi finns det tre hälsoambassadörer: Ann-Charlotte Redebo, Josefin Bergström and Paula Mannström.. Deras uppgift är att sprida information från Friskvården på KI och uppmuntra andra hälsofrämjande aktiviteter på institutionen. Länk till KI Health Hub.

Nyheter

Pepatwork 16 april-14 maj. Vill du vara med i OnkPat´s eget team, kontakta paula.mannstrom@ki.se

Snart dags för en ny omgång av motionsutmaningen pepatwork.

Genom att hjälpa varandra hjälper vi även oss själva till goda motionsvanor. Vi jobbar i lag och peppar varandra med uppmuntrande kommentarer, foton och videos. Ger ökat välbefinnande och fin gemenskap.

Alla motionerar hur de vill, när de vill och utifrån egen nivå. Se spelreglerna i menyn.

Vill man tävla, gäller följande 3 kategorier

  • Antal pass per vecka
  • Bästa pep
  • Störst gruppförbättring

Tidigare aktiviteter

Mobilt gym – KI:s mobila gym på plan 6 i BioClinicum. Ta en aktiv paus mellan dina möten eller inkubationstider för att göra några korta träningspass! Det finns möjligheter för marklyft, träning med motståndsband, roddmaskinövningar och mycket mer. Om du behöver instruktion, fråga Paula Mannström. Inte på BioClinicum? Du kan ansöka om att få det mobila gymmet till din arbetsplats också. Kontakta hälsoambassadörerna om du är intresserad. 

Friskvårdsbidraget höjt till 3 000 SEK per år! Alla anställda vid Karolinska Institutet kommer att ha rätt till ett högre friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är ett skattefritt bidrag som personalen kan använda för olika typer av motion och kommer att höjas från 1 500 SEK till 3 000 SEK per år. Länk till nyhet.

OnkPat Hälsobingo 2023

Erika Rindsjö
2024-03-26