Norden och Baltikum: Nordplus

Nordplus erbjuder möjligheter till lärarutbyte i Sveriges grannländer. Du kan välja att föreläsa, handleda, utveckla undervisningsmaterial eller göra någon annan undervisningsaktivitet under din tid utomlands.

Vad gäller vid lärarutbyte inom Nordplus?

Stipendier för lärare utdelas för minst en veckas (fem arbetsdagar) utbyte eller minimum åtta (8) undervisningstimmar. Alla typer av undervisningsaktiviteter, som föreläsningar, handledning och utveckling av undervisningsmaterial, godkänns. Ersättningsnivån beslutas inom respektive nätverk beslutas, men stipendiebeloppet är som högst 355 euro per vecka samt bidrag för resa.

Du som lärare ska vara anställd vid Karolinska Institutet. Stipendiet och resebidraget betraktas som ett tillägg till de omkostnader som uppkommer. Det förutsätts att läraren under utbytesperioden erhåller full lön från sin heminstitution.

För mer information kontakta ditt utbildningsprogram.

Vad är Nordplus?

Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen genom att stödja rörlighet, utbyten och nätverk mellan de fem nordiska länderna, de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Programmet bygger på nätverkssamarbete mellan lärosäten eller andra institutioner för högre utbildning kring ett definierat projekt. Vid KI deltar ett antal av utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå i olika nätverk inom Nordplus, som årligen söker medel för att finansiera aktiviteter inom sitt respektive nätverk.

Vad gäller för utbildningsprogram som deltar i Nordplussamarbeten?

Många utbildningsprogram deltar i eller koordinerar själva samarbeten med andra lärosäten i Norden inom Nordplus. Medel för aktiviteter och samordning ansvarar intitution eller programnämnd för men samarbetet ska förankras centralt.

För projekt/nätverk som koordineras vid KI (Nordplusansökningar och Nordplusrapporter)

 1. Innan dokumentet skickas för underskrift av vicerektor för utbildning ska prefekt för aktuell institution skriva under, förslagsvis intill kontaktpersonens underskrift. För biomedicinprogrammen och läkarprogrammet gäller: Programnämndsordförande/Programdirektor för aktuellt program
 2. Dokumentet skickas sedan till internationell koordinator vid KI som vidarebefordrar till vicerektor för utbildning för signering (eller till den vicerektor delegerat till)
 3. Internationell koordinator vid IK/KI diarieför och skickar kopia av underskrivet dokument till KI:s kontaktperson för det aktuella nätverket

För projekt koordinerade av annat lärosäte (avser t.ex. Letter of Intent)

 1. Innan dokumentet skickas för underskrift av vicerektor för utbildning ska den person som enligt utbildningsprogrammet har delegation på att signera utbytesavtal kontrasignera, intill kontaktpersonens underskrift
 2. Dokumentet skickas sedan till internationell koordinator vid KI som vidarebefordrar till vicerektor för utbildning för signering (eller till den vicerektor delegerat till)
 3. Internationell koordinator vid KI diarieför och skickar kopia av underskrivet dokument till KI:s kontaktperson för det aktuella nätverket

Aktiviteter inom Nordplus Högre Utbildning

 • Studentmobilitet: 1-12 månader för studier eller praktik som tillgodoräknas
 • Expressmobilitet: kortare studentmobilitet på minst en vecka
 • Lärarmobilitet: minst en vecka eller åtta undervisningstimmar
 • Nätverksaktiviteter: etablering och utveckling av nätverk, planering, kurser, språkkurser för studenter, informationsaktiviteter
 • Intensivkurser: kortkurser, workshops, symposier med lärare och studenter från minst tre olika länder
 • Gemensamma studieprogram med inbyggd mobilitet på minst en termin
 • Utvecklingsprojekt inom högre utbildning: kvalitetssäkring, utveckling av läroplaner, samarbete med näringslivet, utveckling av nya undervisningsformer

Länkar

Kontakt

 

Kristina Jesinkey

Internationell Koordinator
KJ
Innehållsgranskare:
Kristina Jesinkey
2023-09-11