Våra tjänster

Vi möter varje person utifrån motivation, förändringsstadium och förutsättningar i vardagen.

För chefer att beställa

Presentation: Introduktion av Friskvården vid KI

Planerar du en introduktionsdag för nyanställda eller en kick-off på din avdelning? Bjud in oss så kan vi berätta om vad vi erbjuder.

Presentation: Rörelse i vardagen

Som chef kan du boka en presentation för din grupp om strategier och tips för att få in rörelse i arbetsdagen.  

Praktisk session: Träning i liten grupp 

Som arbetsgrupp kan ni boka en utbildning för små grupper med Friskvården. Lektionen kommer att vara 60 min.

Workshop: Balans mellan arbete och privatliv

Vi bidrar alla på olika sätt till att skapa den vardag vi befinner oss i. I den här workshopen lyfter vi fram vad vi kan göra som individer, t.ex. för att hantera stress och hur vi kan hjälpa varandra som grupp. Tillsammans kommer vi att göra övningar och reflektera över vår egen situation och framtid, för att förhoppningsvis upptäcka och lära oss något nytt.

För anställda att beställa

Gymintroduktion

Som anställd på KI kan du boka en plats med någon av oss från Friskvården och få en introduktion till gymmet.

Hälsocoaching 

Funderar du på att bli mer fysiskt aktiv? Har du börjat röra dig mer men har svårt att hålla fast vid en rutin?

En coachingsession är ett samtal om livsstil med fokus på fysisk aktivitet och träning. Samtalet utgår från din nuvarande situation, vilket stöd du behöver och vad du själv kan göra för att uppnå god hälsa. Hälsosamtalet kan vara en bra start på resan mot en mer hälsosam och aktiv livsstil. 

 

 

AW
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2023-11-07