Skip to main content

Vanliga frågor om anmälan av personuppgiftsbehandlingar

Här finner du svar på vanliga frågor om registeranmälan och anmälan av personuppgiftsbehandlingar.

Finns bara registeranmälan på svenska?

Ja, i dagsläget finns på registeranmälan på svenska då den nuvarande lösningen (registeranmalan.ki.se) sattes upp för att KI ska få in de personuppgiftsbehandlingar som utförs vid KI. På grund av tidspressen som GDPR har medfört har sidan inte utvecklats på engelska, däremot finns instruktionerna på engelska vilket projektgruppen ansåg vara en preliminär lösning på problemet.
Det nuvarande systemstödet kommer att utvärderas och eventuellt kommer ett nytt systemstöd att utvecklas eller köpas in för att få ett mer långsiktigt hållbart system.

Ska varje enskilt excelark anmälas inom ett forskningsprojekt?

Det som ska anmälas är olika typer av personuppgiftsbehandlingar, för excelark och andra typer av behandlingar som finns i många versioner och dokument är en huvudregel att behandlingar som liknar varandra kan sammanföras och anmälas som en behandling.
Det är forskargruppsledaren som är ansvarig för forskningen och således även ansvarig för att bestämma på vilken nivå som anmälan ska göras på, däremot går själva anmälan att delegera inom forskningsgruppen.

Vad ska FUA, GUA och AC anmäla för personuppgiftsbehandlingar?

FUA, GUA och AC har ansvar för att anmäla de personuppgiftsbehandlingar som utförs utanför de KI centrala systemen som används inom dessa områden och som är planerade att pågå i mer än tre månader.

Vad gör jag om jag inte utför några personuppgiftsbehandlingar vid KI?

Om du inte utför några personuppgiftsbehandlingar behöver du inte anmäla något.

Ska pågående personuppgiftsbehandlingar som redan har anmälts via den äldre pappersblanketten anmälas igen, via den nya digitala anmälan?

Nej, personuppgiftsbehandlingar som redan har anmälts hanteras separat. Enbart pågående behandlingar som inte tidigare har anmälts, eller nya personuppgiftsbehandlingar, ska anmälas genom det digitala formuläret.

Hur anmäler jag en personuppgiftsbehandling?

Anmälan av personuppgiftsbehandlingar kommer görs genom ett elektroniskt formulär som du hittar här.