Introduktion till handledning i VIL

Här hittar du den reviderade versionen av Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Den underlättar för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning, så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande.

Dekorativ illustration av handledare och student i kursen Introduktion till handledning
Handledare och student. Foto: Södersjukhuset AB

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

En utbildning för samtliga medarbetare på enheter där studerande utbildas

Alla vårdverksamheter inom hälso- och sjukvård, oavsett driftsform, har ett uppdrag att medverka i utbildning och forskning. En stor del av utbildningarna inom hälso- och sjukvård sker i vårdverksamheterna under handledning av yrkesverksamma medarbetare.

Alla medarbetare utgör en del av de studerandes kliniska lärandemiljö. För att säkra kvaliteten av lärandet krävs pedagogisk kompetens via olika handledarutbildningar. Denna utbildning är en introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Syfte: Att visa på pedagogiska förhållningssätt i VIL för att handledningen ska främja studenternas lärande och ske inom fastställda ramar.

Lärandemål: Efter utbildningen ska du ha ökad förståelse för handledning som stödjer och främjar studenternas lärande.

Även du som inte är anställd inom Region Stockholm kan gå utbildningen i Lärtorget. Tryck på Publika kurskatalogen och skriv i nästa steg Introduktion till handledning (under Ange sökfras).

Ytterligare utbildning

För högre nivåer av pedagogiska funktioner rekommenderas fördjupning i pedagogik genom ytterligare utbildning, exempelvis Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning(7,5 hp).

Stepping stones är kursmoduler som kan byggas ihop till en pedagogisk utbildning. Olika Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar innehållet i kursen “Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning”. Läs mer om Stepping stone-kurser.

Modell för pedagogisk kompetens

Titta gärna på modellen för pedagogisk kompetens kopplad till funktioner i VIL. Den visar, på ett förenklat sätt, vilka nivåer det finns för pedagogiska funktioner och vilken pedagogisk kompetens/utbildning som rekommenderas för de olika nivåerna.

Litteratur

  • Biggs, J., Tang, T., & Kennedy, G. (2022). Teaching for quality learning at university. (5th ed). McGraw Hill.
  • Sandberg, H. (2022). Pedagogik för sjuksköterskor : pedagogiska perspektiv och handledning i VFU (Andra upplagan). Studentlitteratur.
  • Silén, C., & Bolander Laksov, K. (red.) (2013). Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss genom Kontakta Pedagogik i VIL

Om Introduktion till handledning i VIL

Introduktion till handledning i VIL reviderades under 2023 i samverkan mellan Karolinska Institutet, Marie Cederschiöld högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Region Stockholm.