En värld med samband

Peer learning-guiden - starta och utveckla peer learning

Detta är en guide för hur du steg för steg kan gå tillväga för att börja använda eller utveckla peer learning med studenter under verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Peer learning innebär att studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Peer learning kan ske i olika lärandemiljöer såsom olika vårdinrättningar och patientens hem.

Guiden är upplagd som en steg för steg-guide med "Bakgrund", "Starta & förankra", "Aktiviteter" och "Resurser".

Foto: Pixabay