Pedagogisk kompetens i VIL

För att du som handledare och medarbetare ska ha en god pedagogisk kompetens finns utbildningar i flera nivåer. Modellen för pedagogisk kompetens i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) tydliggör lämplig kompetens hos handledare och andra pedagogiska funktioner i verksamheter där studenter utbildas.

Du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården har en viktig roll för studenters verksamhetsintegrerade lärande (VIL), till exempel under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Här kan du ta del av önskvärda minimikrav för pedagogisk kompetens kopplad till olika pedagogiska funktioner. 

Om modellen

Modellen kan användas som underlag för organisering av utbildningsuppdrag, kompetensutvecklingsplaner och diskussioner om kvalitet, avtal och ersättningar för VIL.

Modellen är beslutad av Styrelsen för utbildning (KI, 2013) för att upprätthålla kvalitet i VIL.

Kompetensnivå: Pedagogisk introduktion

Alla medarbetare på vårdenheter där studenter utbildas. 

  • Utbildning: 2-3 timmar (kunskap, lärande, reflektion, återkoppling). Nätbaserat handledarstöd: Introduktion till handledning i VIL.
  • Pedagogisk funktion: Professionell rollmodell. Stödjer studenters lärande i arbetet på vårdenheten.

Kompetensnivå: Examinerade korta, riktade kurser

Medarbetare med definierat undervisningsuppdrag.

  • Utbildning: Examinerade korta, riktade kurser - företrädesvis påbyggbara och anpassade efter uppdraget: Stepping stones-kurs (eller liknande)
  • Pedagogisk funktion: Handledare, seminarieledare, föreläsare, instruktör. Medicinska färdigheter, beside, sit-in, reflektioner, återkoppling, bedömning.

Kompetensnivå: Högskolepedagogisk kurs

Medarbetare med övergripande pedagogiskt uppdrag.

Kompetensnivå: Pedagogiska påbyggnadskurser, pedagogiska projekt

Pedagogiska ledare.

  • Utbildning: Innehållsmässigt anpassat efter uppdragets kompetensbehov.
  • Pedagogisk funktion: Examinerade lärare, utbildningsledare, ämnesansvarig. Ansvarig för övergripande planering, och utveckling, examination.
A model for pedagogical competence
Modellen tydliggör pedagogiska funktioner och lämplig kompetens hos handledare och övriga medarbetare vid VIL. Foto: Illustration.