KLOK-priset

Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

KLOK-priset lyfter goda exempel på enheter där man med ett gott ledarskap och en välorganiserad verksamhet med lärande i fokus främjar verksamhetsintegrerat lärande (VIL) av hög kvalitet för KI:s grundutbildningsprogram.

Optikerstudent
Optikerstudent, KI. Foto: Martin Stenmark.

Priset går till en hälso- och sjukvårdsenhet inom Stockholms län som bedöms ha gjort berömvärda insatser inom ett eller flera av följande områden:

  • interprofessionellt lärande
  • studentcentrerat lärande
  • studenternas lärandemiljö
  • pedagogisk kompetensutveckling
  • pedagogiskt nytänkande
  • pedagogisk utveckling och forskning

Den pedagogiska verksamheten kan bedrivas inom en rad olika områden, exempelvis primärvård, kommunal verksamhet eller enhet på sjukhus.

Så nominerar du

Skicka in motiveringen innehållande:

  • Motivering på cirka en A4-sida som beskriver hur ledarskapet, organisationen och lärandet resulterar i hög utbildningskvalité för KI:s utbildningsprogram på enheten.
  • Kontaktperson på enheten samt nominerande person (telefonnummer samt e-post).

Skicka in via e-post till uol@ki.se senast den 7 augusti 2024. En enhet kan nominera sig själv.

Priset

Priset utgörs av en prissumma om 50 000 kr som ska gå till en utvecklande/stimulerande aktivitet för medarbetarna på enheten, samt en unik glasskulptur från Riksglasskolan. I priset ingår också att under följande vårtermin medverka vid ett seminarium och berätta om sin verksamhet.

KLOK-priset delas ut av Undervisning och lärande (UoL) på KI.

Tidigare pristagare

2023 delades KLOK-priset ut till Optikerprogrammets utbildningsenhet vid S:t Eriks Ögonmottagning. Här kan du se och läsa motiveringar för tidigare pristagare av KLOK-priset.