Kontinuerligt lärande

Här finns material och länkar för att inspirera och underlätta det kontinuerliga lärandet för dig som undervisar. Du hittar resurser, seminarier och workshops, nätverk och konferenser.

Foto: Getty Images
flygbild över utspridd folkmassa ansluten med linjer Foto: Getty Images

Kalender

Bilder från podcastinspelning när KI deltog på konferensen AMEE 2023.

Lyssna på PAPERs podcast

Konferenser och nätverk