ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling

Region Stockholm utlyser sökbara ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling och forskning.

Process

Utlysning sker under våren inför nästkommande år. Beslut om vilka ansökningar som beviljas medel fattas under hösten.

Ansökan

Ansökningsperioden för ALF-projektmedel 2025 startar den 1 januari och ansökningsblanketten ska vara insänd senast kl. 16.00 den 14 mars 2024.

Ansökan sker direkt på region Stockholms ansökningssystem i länken nedan. 

Kontakt

Susanne Kalén