Om disciplinärenden

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Handläggningsordningen ska vara ett stöd för lärarna, men även säkerställa att frågor om misstänkta fall av vilseledande vid examination hanteras på likartat sätt inom hela KI. Handläggningsordningen gäller för ärenden som rör studenter på grundnivå och avancerad nivå och forskarnivå.

Information till studenterna

På ki.se kan du även se vilken studentriktad information angående vilseledande vid examination och andra disciplinärenden som finns publicerad.

Kontakt

Lisa Norberg

Jurist