Utbildningar via Säkerhetsenheten

Inom Säkerhetsenheten anordnas flertalet utbildningar för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö.

Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden, utbildningar på engelska visas på den engelska sidan.  

Biosäkerhet

Ingen kurs planerad i dagsläget.

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Miljö- och säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns på sidan Brandsäkerhet.

Kemikaliesäkerhet KLARA 2023 (Teams)

 • Inventering KLARA 17 januari kl. 09:00 – 12:00 (eng)
 • Inventering KLARA 8 februari kl. 13:00 – 16:00 (sv) Inklusive streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 23 februari kl. 09:00 - 12:00 (eng) Inklusive streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 13 mars kl. 13:00 – 16:00 (eng)
 • Inventering KLARA 16 maj kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Inventering KLARA 6 september 09:00 - 12:00 (sv)
 • Inventering KLARA 6 september 13:00 – 16:00 (eng) Inklusive streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 23 november 13:00 – 16:00 (eng)

Inventering KLARA självstudiekurs (se länk till pdf-dokument, endast på engelska) Introduktion till KLARA produktdatabas för kemikalieinventerare 

OBS! Denna introduktion ersätter inte kravet för kemikalieinventerare att gå kursen "KLARA Inventering" som hålls av EcoOnline (se ovan).

 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 21 mars kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 10 maj kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 21 september kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Föreläsning KLARA Riskbedömning 13 november kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 21 mars kl. 13:00 - 14:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 21 mars kl. 15:00 - 16:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 10 maj kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 10 maj kl. 15:00 - 16:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 21 september kl. 13:00 - 14:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 21 september kl. 15:00 - 16:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 13 november kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskbedömning 13 november kl. 15:00 - 16:30 (sv)

Utbildningarna hålls på svenska och engelska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan (om du inte är KI-inloggad; logga in och öppna länk igen)

Utbildning för hantering av allergiframkallande produkter 2023

 • 16 mars kl. 09:00 - 12:00 på sv/eng
 • 17 oktober kl. 09:00 - 12:00 på sv/eng

Kursen hålls av Avonova och ges digitalt. Anmälan via heike.siegmund@ki.se

Laboratoriesäkerhet

Säkerhet för studenter

Strålsäkerhet

För information om vilka utbildningar som krävs för att arbeta inom verksamheter med strålning, se sidan om Strålsäkerhet.