Utbildningar via Säkerhetsenheten

Inom Säkerhetsenheten anordnas flertalet utbildningar för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö.

Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden, utbildningar på engelska visas på den engelska sidan.  

Biosäkerhet

Ingen kurs planerad i dagsläget.

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Miljö- och säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns på sidan Brandsäkerhet.

Kemikaliesäkerhet 2022 online (Teams)

 • Inventering KLARA 17 januari kl. 09:00 – 12:00 (sv)
 • Inventering KLARA 8 februari kl. 13:00 – 16:00 (eng) inkl. streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 24 februari kl. 09:00 - 12:00 (sv) inkl. streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 10 mars kl. 13:00 – 16:00 (eng)
 • Inventering KLARA 16 maj kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Inventering KLARA 6 september kl. 09:00 - 12:00 (sv) inkl. streckkodsdemonstration
 • Inventering KLARA 6 september kl. 13:00 – 16:00 (eng)
 • Inventering KLARA 24 november kl. 13:00 – 16:00 (sv)
   
 • KLARA Inventering självstudiekurs (se länk till pdf-dokument nedan, endast på engelska)

Introduktion till KLARA produktdatabas för kemikalieinventerare OBS! Denna introduktion ersätter inte kravet för kemikalieinventerare att gå kursen "KLARA Inventering" som hålls av EcoOnline (se ovan).

 • Föreläsning KLARA Riskhantering 21 mars kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Föreläsning KLARA Riskhantering 10 maj kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskhantering 21 september kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Föreläsning KLARA Riskhantering 10 november kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Workshop KLARA Riskhantering 21 mars kl. 13:00 - 14:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskhantering 21 mars kl. 15:00 - 16:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskhantering 10 maj kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskhantering 10 maj kl. 15:00 - 16:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskhantering 21 september kl. 13:00 - 14:30 (sv)
 • Workshop KLARA Riskhantering 21 september kl. 15:00 - 16:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskhantering 10 november kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop KLARA Riskhantering 10 november kl. 15:00 - 16:30 (sv)

Utbildningarna hålls på svenska och engelska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan

 • Utbildning för hantering av allergiframkallande produkter 8/3 kl. 09 – 12 (sve/eng)
 • Utbildning för hantering av allergiframkallande produkter 12/10 kl. 09 – 12 (sve/eng)

Utbildningen hålls av Avonova. Anmälan görs via mail till heike.siegmund@ki.se

Laboratoriesäkerhet

Säkerhet för studenter

Strålsäkerhet

För information om vilka utbildningar som krävs för att arbeta inom verksamheter med strålning, se sidan om Strålsäkerhet.