Utbildning i informationssäkerhet

Vi kan tillsammans reducera risker i vår informationshantering. I den här e-utbildningen får du ta del av korta lektioner om bl.a. phishing, desinformation och falska budskap och hur du rapporterar incidenter.

Nytt på sidan

Utbildning i informationssäkerhet

Vi på KI kan tillsammans hjälpas åt att reducera risker i vår informationshantering. Inom kort lanserar KI:s funktioner för IT- och informationssäkerhet en webbaserad utbildning där vi alla under året kommer att få ta del av en serie korta lektioner som distribueras via epost.Ta tillfället i akt och gå igenom lektionerna enskilt och ta sedan gärna upp frågorna till diskussion på era interna möten.

Gettyimages. IT-säkerhet
IT-säkerhet. Foto: Gettyimages

Grundläggande och aktuella aspekter på IT- och informationssäkerhet tas upp i arton lektioner som du får via epost under 2024 med start i april.

Inom KI hanterar vi stora mängder känslig information. Därför är det angeläget att vi tänker till och beaktar säkerhetsaspekter i vårt dagliga arbete. Ofta kan det enbart handla omeftertänksamhet. Lektionerna som skickas ut är ett stöd för dig i just detta.

Vi gör detta för att

  • Öka medvetenheten kring behovet av att beakta aspekter på IT- och informationssäkerhet i det egna arbetet inom KI.
  • Öka medvetenheten om risker och behovet av IT- och informationssäkerhet i den egna verksamheten och att man reflekterar över vad man själv bör tänka på i sitt dagliga arbete.

De korta lektioner som skickas ut via e-post tar två till fem minuter för att slutföra. Kanske inspirerar det också till diskussion på era interna möten. Lektionerna går att genomföra på dator, telefon eller surfplatta.

 Den första lektionen skickas ut under april och sedan skickas fler med jämna mellanrum. Avsändaren är "Informationssäkerhetsfunktionen på KI".

Kontakt

För frågor eller kommentarer kring innehållet i kursen, eller kring IT- och informationssäkerhet, 

SL
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-03-26