Utbildningar och kurser via Miljö- och Säkerhetsenheten

Inom enheten Miljö- och Säkerhet anordnas flertalet utbildningar och kurser för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö.

Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet.

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom följande områden:

Biosäkerhet

Kursen ges en gång på höstterminen i Solna (eng) och en gång på vårterminen i Flemmingsberg (sv). Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om biosäkerhet och vänder sig till alla på KI som arbetar med, eller i framtiden kommer att arbeta med mikroorganismer, genetiskt modifierade mikroorganismer och celler samt humant provmaterial. Inga specifika förkunskaper krävs.

Anmälan görs via mail till christina.rosqvist@ki.se

Kursdatum: 

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Miljö- och säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns i dokumentet Utbildningar inom brandsäkerhet samt på sidan Brandsäkerhet.

Informationssäkerhet

Under våren 2019 introducerades en ny informationssäkerhetsutbildning på KI, som består av ett antal kortare lektioner som skickas ut via e-post med jämna mellanrum. Lektionerna, som täcker ett flertal ämnen, tar inte mer än 2 – 5 minuter att genomföra. Ersätter tidigare webbkurs i PingPong.

Kemikaliesäkerhet 2020 online

  • KLARA Inventering 24/9 kl. 09:00 - 12:00 eng 
  • KLARA Inventering 24/9 kl. 13:00 - 16:00 sv
  • KLARA Inventering 10/11 kl. 09:00 - 12:00 sv
  • KLARA Inventering 10/11 kl. 13:00 - 16:00 eng
  • KLARA Riskhantering 13/10 föreläsning kl. 09:00 - 12:00 sv
  • KLARA Riskhantering 13/10 workshop kl. 13:30 - 15:00 sv/eng
  • KLARA Riskhantering 13/10 workshop kl. 15:30 - 17:00 sv/eng
  • KLARA Riskhantering 18/11 föreläsning kl. 09:00 - 12:00 eng
  • KLARA Riskhantering 18/11 workshop kl. 13:30 - 15:00 eng/sv
  • KLARA Riskhantering 18/11 workshop kl. 15:30 - 17:00 eng/sv

Utbildningarna hålls av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan

Laboratoriesäkerhet

Miljö- och hållbar utveckling

Säkerhet för studenter

Strålsäkerhet

För information om vilka utbildningar som krävs för att arbeta inom verksamheter med strålning, se sidan om Strålsäkerhet.