Utbildningar och kurser via Miljö- och Säkerhetsenheten

Inom enheten Miljö- och Säkerhet anordnas flertalet utbildningar och kurser för medarbetare, i syfte att underlätta och säkerställa så KI erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö.

Säkerheten omfattar både fysisk och lokalmässig trygghet.

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom följande områden, utbildningar på engelska visas på den engelska sidan.  

Biosäkerhet

Ingen kurs planerad i dagsläget.

Brandsäkerhet

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats. Fr.o.m HT 2017 anordnar och bekostar Miljö- och säkerhetsenheten centralt flera kurstillfällen som är bokningsbara för dig som KI-anställd. Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning.

Mer information om KI:s Utbildningar inom brandsäkerhet finns på sidan Brandsäkerhet.

Informationssäkerhet

Under våren 2019 introducerades en ny informationssäkerhetsutbildning på KI, som består av ett antal kortare lektioner som skickas ut via e-post med jämna mellanrum. Lektionerna, som täcker ett flertal ämnen, tar inte mer än 2 – 5 minuter att genomföra. Ersätter tidigare webbkurs i PingPong.

Kemikaliesäkerhet 2021 online

 

 • KLARA Inventering 23 september kl. 13:00 – 16:00 (sv)
 • KLARA Inventering 20 oktober kl. 09:00 – 12:00 (sv)
 • KLARA Inventering 9 november kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskhantering  12 oktober kl. 09:00 - 12:00 (eng)
 • Föreläsning KLARA Riskhantering 17 november kl. 09:00 - 12:00 (sv)
 • Workshop Riskhantering 12 oktober kl. 13:00 - 14:30 (eng)
 • Workshop Riskhantering 12 oktober kl. 15:00 - 16:30 (sv)
 • Workshop Riskhantering 17 november kl. 13:00 - 14:30 (sv)
 • Workshop Riskhantering 17 november kl. 15:00 - 16:30 (eng)

Utbildningarna hålls på svenska av Eco Online. Länk till KLARA kursportal för anmälan

 • Utbildning för arbete med allergiframkallande ämnen 18/3 kl. 09 - 12 
 • Training for work with allergenic chemical products 12/10 at 09 - 12 

Utbildningen hålls av Avonova. Anmälan görs via mail till heike.siegmund@ki.se

Laboratoriesäkerhet

Miljö- och hållbar utveckling

Säkerhet för studenter

Strålsäkerhet

För information om vilka utbildningar som krävs för att arbeta inom verksamheter med strålning, se sidan om Strålsäkerhet.