Utbildning inom inköp och upphandling

Inköp och upphandling erbjuder regelbundet utbildningar för KI:s personal. Vid minst 10 deltagare finns det också möjlighet att boka en utbildning till den egna institutionen eller avdelningen.

Våra utbildningar

Inköp och upphandling erbjuder regelbundet ett antal olika utbildningspaket inom upphandlingsområdet.

Utöver nedan angivna utbildningspaket erbjuder Inköp och upphandling utbildningar speciellt anpassade till specifika utbildningsbehov.

Utbildning e-handel

Kontakta supportsystems@ki.se

Se filmer om e-beställning på KI Play

Grundutbildning i upphandling

Här får du lära dig vad upphandling är i ett större sammanhang, grunderna i upphandlingsregelverket, hur inköpsprocessen på KI ser ut. 

  • Presentation av KI:s inköp och upphandlingsenhet
  • Lagen om offentlig upphandling, LOU
  • EU-direktiv
  • Upphandlingsprocesser
  • Ramavtal
  • Direktupphandling
  • KI:s avtalskatalog
  • Case

Förfrågan om utbildningar kontakta

Hanna Glad

Jurist
08-524 861 35