Uppdatera ISP: Halvtidskontroll & disputation

Halvtidskontroll

Läs mer om halvtidskontroll

Innan den individuella studieplanen skickas till halvtidskommittén måste den uppdateras med de senaste registreringarna i Ladok.


1 månad innan halvtidskontrollen: Huvudhandledaren skapar en ny version av ISP. Obs, studieplanen ska vara öppen i redigeringsläge tills efter halvtidskontrollen.


Senast 2 veckor före halvtidsseminariet: Den uppdaterade ISP skickas till halvtidskommittén tillsammans med övriga handlingarna.


Efter halvtidsseminariet: Doktorand och handledare gör en regelrätt uppföljning av ISP utifrån de aspekter som lyftes vid halvtidskontrollen, se information om årlig uppföljning.


Följande dokument ska laddas upp till ISP-systemet (se listan över obligatoriska bilagor):
- Halvtidsprotokollet med kommitténs kommentarer (blankett 5)
- Doktorandens halvtidsrapport

Inför disputation eller licentiatseminarium

Det rekommenderas att en sista uppdatering av ISP görs så att den blir komplett, speciellt avseende:


Flik 4. Kurser: ISP uppdateras automatiskt från Ladok då en ny version av ISP skapas i systemet
Flik 10. Måluppfyllnad: Fyll i genomförda aktiviteter så att det framgår att examensmålen är uppfyllda
Flik 6 och 11. Delarbeten: Uppdatera status på delarbetena samt ladda upp samtliga delarbeten som ska ingår i avhandlingen, även manuskript
Flick 9 och 11. Etiktillstånd: Kontrollera att samtliga aktuella etiktillstånd är uppladdade