Uppdatera din ISP i ISP-systemet

Uppdatera ISP:


1. Huvudhandlaren skapar en ny version av ISP genom att klicka på Studieplaner - Revidera. Den tidigare fastställda ISP arkiveras då automatiskt i ISP-systemet.  


2. En ny version av ISP är skapad med uppdaterade uppgifter från Ladok.


3. Doktorand och handledare uppdaterar ISP tillsammans. Meddelandeloggen ska användas för att meddela studierektorn varför de aktuella uppdateringarna har gjorts. 


Observera att följande delar endast kan uppdateras av huvudhandledaren:

I flik 1-2: Forskarskola
I flik 3: Planerad studieaktivitet och Planerad försörjning
I flik 4: Planerade obligatoriska kurser
Hela fliken 5. Handledargrupp och ansvar


4. Ladda upp obligatoriska bilagor


5. Både doktorand och huvudhandledare godkänner ISP och skickar den vidare till studierektor. Se ISP-system flöde.


6. Studierektorn kontrollerar aktuella uppdateringar. Om något saknas kan ISP skickas tillbaka för revidering/komplettering.


7. Studierektor godkänner (fastställer) den nya versionen av ISP.

CB
Innehållsgranskare:
2024-04-11