Uppdatera ISP: Halvtidskontroll & disputation

Halvtidskontroll

Läs mer om halvtidskontroll

Innan den individuella studieplanen skickas till halvtidskommittén måste den uppdateras med de senaste registreringarna i Ladok.

  • 1 månad innan halvtidskontrollen: huvudhandledaren skapar en ny version av ISP. Obs, studieplanen ska vara öppen i redigeringsläge tills efter halvtidskontrollen.
  • Senast 2 veckor före halvtidsseminariet: den uppdaterade ISP skickas till halvtidskommittén tillsammans med övriga handlingarna.
  • Efter halvtidsseminariet: Doktorand och handledare gör en regelrätt uppföljning av ISP utifrån de aspekter som lyftes vid halvtidskontrollen, se information om årlig uppföljning

Följande dokument ska laddas upp till ISP-systemet, se listan över obligatoriska bilagor:

  • Halvtidsprotokollet med kommitténs kommentarer, blankett 5
  • Doktorandens halvtidsrapport

Inför disputation eller licentiatseminarium

Det rekommenderas att en sista uppdatering av ISP görs så att den blir komplett, speciellt avseende:

  • Flik 4. Kurser: ISP uppdateras automatiskt från Ladok då en ny version av ISP skapas i systemet
  • Flik 10. Måluppfyllnad: Fyll i genomförda aktiviteter så att det framgår att examensmålen är uppfyllda
  • Flik 6 och 11. Delarbeten: Uppdatera status på delarbetena samt ladda upp samtliga delarbeten som ska ingår i avhandlingen, även manuskript
  • Flick 9 och 11. Etiktillstånd: Kontrollera att samtliga aktuella etiktillstånd är uppladdade
AB
Innehållsgranskare:
2024-03-01