Byte av institution

Om doktoranden flyttar till en ny institution behöver en ny ISP skapas. Det är inte möjligt att fortsätta arbeta i den tidigare studieplanen.

Byte av institution

  1. Prefekten på den nya institutionen beslutar om doktoranden ska antas och registreras på den nya institutionen. Använd blankett 14. Den gamla institutionen lämnar över relevant dokumentation rörande doktoranden.
  2. Administratören vid den nya institutionen omregistrerar doktoranden i Ladok. 
  3. Huvudhandledaren måste nu skapa en ny ISP och detta måste ske direkt då bytet är klart.
  4. Den tidigare fastställda studieplanen laddas upp till systemet som ett PDF-dokument.
  5. Doktorand och huvudhandledare färdigställer den nya ISP. 
  6. ISP godkänns och fastställs enligt ISP-system flöde.
KV
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2024-05-16