Skip to main content

Underhåll av IT-system

För att säkerställa att KI:s IT-drift och centrala IT-system hålls säkra, stabila och uppdaterade genomför IT-avdelningen planerade systemunderhåll varje vecka, så kallade servicefönster.

Servicefönster infaller varje torsdag från kl. 19:00 till kl. 22:00. Under dessa perioder kan driftstörningar förekomma i de centrala IT-systemen, till exempel i form av att vissa webbsidor ligger nere eller svårigheter med att logga in i system.

Observera att:

  • Andra planerade systemuppdateringar kan, i samråd med systemägare, genomföras på tider som ligger utanför servicefönster.
  • Större planerade driftunderhåll, till exempel i nätverket, kommuniceras till berörd personal senast 10 dagar innan.