Kontakt till IT-ansvariga vid KI:s institutioner

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till IT-ansvariga vid KI:s institutioner.

BioNut, CLINTEC, CMB, CNS, FyFa

BioNut (H2), Institutionen för biovetenskaper och näringslära

E-post: support@biosci.ki.se

CLINTEC (H9), Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

https://selfservice.ki.se

CMB (C5), Institutionen för cell- och molekylärbiologi

https://selfservice.ki.se

CNS (K8), Institutionen för klinisk neurovetenskap

E-post: fixit@ki.se (funktionsmail för IT på MMK, OnkPat, KBH och CNS)

Morten Jacobsen (IT-samordnare)

FyFa (C3), Institutionen för fysiologi och farmakologi

https://selfservice.ki.se

GPH, IMM, KBH, KI DS, KM, LabMed

GPH (K9), Institutionen för global folkhälsa

https://selfservice.ki.se

IMM (C6), Institutet för miljömedicin

https://selfservice.ki.se

KBH (K6), Institution för kvinnors och barns hälsa

E-post: fixit@ki.se (funktionsmail för IT på MMK, OnkPat, KBH och CNS)

KI DS (D1), Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

https://selfservice.ki.se

KM (KM), Komparativ medicin

https://selfservice.ki.se

LabMed (H5), Institutionen för laboratoriemedicin

https://selfservice.ki.se

LIME, MBB, MEB

LIME (C7), Institutionen för lärande, informatik, management och etik

https://selfservice.ki.se

MBB (C2), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

https://selfservice.ki.se

MEB (C8), Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

E-post: it-support@meb.ki.se

Telefon: 08-524 86 200

MedH, MedS, MMK, MTC, Neuro

MedH (H7), Institutionen för medicin, Huddinge

https://selfservice.ki.se

MedS (K2), Institutionen för medicin, Solna

https://selfservice.ki.se

Centrum för molekylär medicin

helpdesk@cmm.se

Klinisk Epidemiologi

kep-it@meds.ki.se

MMK (K1), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

E-post: fixit@ki.se (funktionsmail för IT på MMK, OnkPat, KBH och CNS)

Jan-Erik Kaarre (IT-ansvarig)

MTC (C1), Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

https://selfservice.ki.se

Neuro (C4), Institutionen för neurovetenskap

https://selfservice.ki.se

NVS, ODONT, OnkPat, SciLifeLab

NVS (H1), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

https://selfservice.ki.se

ODONT (OF), Institutionen för odontologi

Kontakt: it@dentmed.ki.se

Fredrik Gradin (IT-Chef)

Jörgen Jönsson (Inköp, licens, telefoni)

OnkPat (K7), Institutionen för onkologi-patologi

E-post: fixit@ki.se (funktionsmail för IT på MMK, OnkPat, KBH och CNS)

SciLifeLab

it-support@scilifelab.se

OP
Innehållsgranskare:
2023-10-31