FixIT support header

FixIT

FixIT är ett samarbete gällande IT-support mellan institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), institutionen för kvinnor och barns hälsa (KBH) samt institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK). FixIT hanterar alla typer av IT-frågor och nås via supportmailen fixit@ki.se