Underhåll av IT-system

IT-avdelningen genomför varje vecka ett planerat underhåll av system, så kallade servicefönster. Servicefönstrets syfte är att säkerställa att KI:s IT-drift och centrala IT-system hålls säkra och stabila.

Servicefönster infaller varje torsdag från kl. 19:00 till kl. 22:00. Under dessa perioder kan driftstörningar förekomma i de centrala IT-systemen. Driftstörningar kan till exempel innebära att vissa webbsidor ligger nere eller att det är problem med att logga in i vissa system.

Observera att:

  • Andra planerade uppdateringar av system kan, i samråd med systemägare, genomföras på tider som ligger utanför servicefönster.
  • Större planerade driftunderhåll, till exempel i nätverket, kommuniceras till berörd personal senast 10 dagar innan.
AB
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2024-01-18