Träna i en dopingfri miljö

Vi vill att våra campusgym ska vara trevliga, trygga och säkra träningsmiljöer helt fria från doping.

Friskvården KI arbetar aktivt för att bidra till en sund och säker träningsmiljö genom att

 • erbjuda en välkomnande och inkluderande miljö för alla besökare   
 • erbjuda ett utbud/miljö som främjar rörelseglädje, funktionalitet och ett livslångt lärande framför estetik  
 • bemanna anläggningen dagtid och kvällstid med instruktörer  
 • erbjuda instruktörer kontinuerlig utbildning som främjar en sund och säker träning 

Handlingsplan för dopingfri träningsmiljö 2021/2022

Under 2021 kommer vi att diplomera våra två träningsanläggningar i enlighet med 100% Ren Hårdträning genom att vi:

 • säkerställer att alla anställda vid Friskvården är antidopingutbildade  
 • informerar instruktörer årligen om gällande antidopingarbete 
 • säkerställer att alla våra ambassadörer (instruktörer, ledare och hälsoinspiratörer) genomgått webbutbildningen i antidoping  
 • informerar studenter och anställda om vår handlingsplan mot doping via webben samt vid introduktionsdagar   
 • uppmärksammar årligen den nationella uppmärksamhetsveckan i november  
 • anmäler eventuellt misstanke av bruk till eventuell chef/ kursansvarig/ polisen  

Misstanke om dopning 

Vid misstanke om doping - kontakta Friskvården.  Antidopingansvarig kommer att gå vidare med frågan. Det kan innebära samtal med berörd samt kontakt med polis. Den som lämnar uppgifter kommer inte att namnges.  

Misstanke kan väckas då: 

 • vi ser eller hör att det råder brukmisstanke mot enskild person   
 • enskild söker egen hjälp eller vill rådfråga expert  
 • vi hittar preparat i lokalen  
 • uppträdande i gymmet upplevs hotfullt  

 Åtgärdsplan

 • Kontakta dopingansvarig samt anpassa åtgärd utifrån situation.  
 • Erbjud alltid ett enskilt samtal. Hänvisa till vår medicinska expert eller direkt till dopingjouren.  
 • Rör ingenting. Fota av och kontakt dopingansvarig som i sin tur kontaktar polisen.   
 • Ring KI-vakten   
 • Avstängning för misstänkt för all form av träning/vistelse på Base/ Box om så behövs  

Rådgivningstelefon för anonym hjälp  

www.dopingjouren.se

Tel: 020 -546987 

www.mariaungdom.se

Tel: 08-12347410 

Rikstäckande dopningsmottagning

Tel: 019-602 05 30 

Säkerhet   

Vakten KI BASE: 08-524 860 60 (dygnet runt) 
Vakten KI BOX:  08-524 862 49 (dygnet runt) 
KI Larm: 08-524 80 100  
Polis: 11414  
SOS: 112

Ansvariga kontaktpersoner

SAM-ansvarig Friskvården KI

Peter Gustafsson, Enhetschef Kompetensförsörjningsenheten

Antidopingansvarig Campusgym Flemingsberg, Base

Elisabeth Svanfeldt, Friskvårdsspecialist

Antidopingansvarig Campusgym Solna, Box

Rasmus Nylander, Friskvårdsspecialist

Medicinskt ansvarig

Anders Hagelin, ST-läkare Internmedicin/Endokrinologi