Tentamensvakter vid examination i skrivsal

Denna sida vänder sig till de tentamensvakter som arbetar för Tentamensservice för examinationer i KI:s gemensamma examinationslokaler.

Att vara tentamensvakt 

Att vara tentamensvakt vid en examination är en viktig uppgift och den har stor betydelse för de studenter som ska genomföra en examination. Studenterna behöver ha en lugn, trygg och rättssäker studiemiljö när de examineras. Som tentamensvakt ska du ha ett vänligt, respekterande och tillitsfullt bemötande mot studenter och tentamensvaktskollegor. Du ska känna till de regelverk som gäller vid KI och de instruktioner som gäller för den examination som du är tentamensvärd för.  

Det är viktigt att du  

  • Har ett vänligt och tillitsfullt bemötande 
  • Ger tydliga instruktioner  
  • Använder mikrofon när det finns  
  • Står vänd mot deltagarna när du talar  
  • Använder ett inkluderande språk  
  • Är uppmärksam under hela examinationen  
  • Ser till att det är en lugn atmosfär i examinationssalen 

Det finns två former av tentamensvakt:

  • Huvudtentamensvakt
  • Tentamensvakt

Utbildning

Utbildningsmaterialet som ligger i canvas kan ni använda som manualer och också för att uppdatera era kunskaper även efter att ni gått utbildningen. 

Nyrekrytering av tentamensvakter

Tentamensservice kommer via KI:s rekryteringssidor att annonsera när nya tentamensvakter ska rekryteras. Tentamensservice tar inte emot löpande ansökningar utan hänvisar till KI:s sida Lediga jobb.

CC
Innehållsgranskare:
2023-11-28