Tentamensvakter vid examination i skrivsal

Denna sida vänder sig till de tentamensvakter som engageras av Tentamensservice för examinationer i KI:s gemensamma examinationslokaler.

Införandet av Tentamensservice

Från 1 april gäller organisationen med Tentamensservice. Under vårterminen 2023 kommer rutinerna med stor sannolikhet att justeras och det är därför viktigt att du som tentamensvakt håller dig uppdaterad med de senaste rutinerna. Vi kommer på denna sida att samla dokumenten som rör tentamensvakter.

I dokumentet instruktioner för tentamensvakter finns mer information kring uppdraget, löner mm. 

Att vara tentamensvakt 

Att vara tentamensvakt vid en examination är en viktig uppgift och den har stor betydelse för de studenter som ska genomföra en examination. Studenterna behöver ha en lugn, trygg och rättssäker studiemiljö när de examineras. Som tentamensvakt ska du ha ett vänligt och tillitsfullt bemötande mot studenter och tentamensvärdskollegor. Du ska känna till de regelverk som gäller vid KI och de instruktioner som gäller för den examination som du är tentamensvärd för.  

Det är viktigt att du  

  • Har ett vänligt och tillitsfullt bemötande 
  • Ger tydliga instruktioner  
  • Använder mikrofon när det finns  
  • Står vänd mot deltagarna när du talar  
  • Använder ett inkluderande språk  
  • Är uppmärksam under hela examinationen  
  • Ser till att det är en lugn atmosfär i examinationssalen 

Det finns två former av tentamensvakt:

  • Huvudtentamensvakt
  • Tentamensvakt

Av instruktioner för tentamensvakter framgår de uppgifter som huvudtentamensvakt och tentamensvakter ansvarar för. Dokumentet är under bearbetning och kan kommer att uppdateras regelbundet. 

Kommunikation med tentamensvakter

Tentamensservice kommer att ha kommunikation med de anställda tentamensvakterna via mail och via systemet TE-exam. 

Under examinationer kommer en teamskanal att upprättas där kommunikationen med examinator, utbildningsadministratör, huvudtentamensvakt, it-support och Tentamensservice sker.

Nyrekrytering av tentamensvakter

Tentamensservice kommer via KI:s rekryteringssidor att annonsera när nya tentamensvakter ska rekryteras. Tentamensservice tar inte emot löpande ansökningar utan hänvisar till KI:s sida Lediga jobb.