Telefoniansvariga

Vid frågor, beställningar eller problem med telefonin ska du vända dig till telefoniansvarig på din institution eller avdelning.

BioNut, CLINTEC, CMB, CNS

BioNut (H2)

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Anders Lindholm

CLINTEC (H9)

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Åsa Catapano

CMB (C5)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Shahla Rostami

CNS (K8)

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Morten Jacbosen

Christian Dalin

FyFa, GPH, IMM, INCF, KBH, KI DS, KI SÖS

FyFa (C3)

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Zahra Abdurahman

GPH (K9)

Institutionen för global folkhälsa

Bo Planstedt. Mejla till sekretariatet.gph@ki.se

IMM (C6)

Institutet för miljömedicin

Henrik Jonsson

INCF (INCF)

Henrik Lindström

KBH (K6)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Jobel Teklebrhan

Simon Begallo

KI DS (D1)

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Malin Wirf

KI SÖS (S1)

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Britta Barkeling

KIB, KM, LabMed, LIME, MBB

KIB (CB)

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

KIB Flemingsberg

Göran Sahlin

KIB Solna

Marcos Cavieres

KM (KM)

Komparativ medicin

Christian Borg

Johannes Wilbertz

LabMed (H5)

Institutionen för laboratoriemedicin

Jenny Degerholm Langsmo

Theresia Aurén

LIME (C7)

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Vasilis Hervatis

Eva Wasserman (NASP)

MBB (C2)

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anna Bengtsson Jemt

SciLifeLab

Malin Kardell, malin.kardell@scilifelab.se

 

MEB, MedH, MedS, MMK, MTC

MEB (C8)

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Martina Stolt

MedH (H7)

Institutionen för medicin, Huddinge

Johanna Sandelius

MedS (K2)

Institutionen för medicin, Solna

Veronica Ebbersten Lindholm

MMK (K1)

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Jan-Erik Kaarre

MTC (C1)

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kristina Gullsby

Neuro, NVS, (OF) DentMed, OnkPat

Neuro (C4)

Institutionen för neurovetenskap

Adina Gustafsson

Axel Bergwik

Therese Brogårde

NVS (H1)

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Allmänmedicin

Carina Ask

ARC

Maria Yohuang

Arbetsterapi

Carina Ask

Fysioterapi

Ellinor Tenne

Institutionsledning

Camilla Liljendahl

Klinisk geriatrik

Anette Eidehall

Sigrid Eklöf 

Neurogeriatrik

Eva Kallstenius

Omvårdnad

Gunnar Criver

ODONT (OF)

Institutionen för odontologi

Jörgen Jönsson

OnkPat (K7)

Institutionen för onkologi-patologi

Jan Sylvan

Vadim Valkovski

UoL, UF, SciLifeLab

UoL 

Monika Armuand

UF 

UF-personal: Skapa ett ärende via KI IT Selfservice

ML
Innehållsgranskare:
2023-03-09