Skip to main content

Telefoniansvariga

Vid frågor, beställningar eller problem med telefonin ska du vända dig till telefoniansvarig på din institution eller avdelning.

BioNut, CLINTEC, CMB, CNS

BioNut (H2)

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Teknisk assistent

Inger Moge

Telefon: 08-524 810 18
Enhet: Tinglöv
E-post: Inger.Moge@ki.se

CLINTEC (H9)

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Personalansvarig

Maria Edwardsson

Telefon: 08-524 837 98
Enhet: Prefektkansliet
E-post: maria.edwardsson@ki.se

CMB (C5)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ekonomiadministratör

Shahla Rostami

Enhet: Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), C5
E-post: shahla.rostami@ki.se

Personalchef

Margaret Ulander

Telefon: 08-524 872 79
Enhet: Administration
E-post: Margaret.Ulander@ki.se

CNS (K8)

Institutionen för klinisk neurovetenskap

IT-ansvarig

Christian Garheden

Telefon: 08-524 832 07
Enhet: Central administration
E-post: Christian.Garheden@ki.se

IT-tekniker

Christian Dalin

Telefon: 08-524 832 77
Enhet: Central administration
E-post: christian.dalin@ki.se

FyFa, IMM, INCF, KBH, KI DS, KI SÖS

FyFa (C3)

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Ekonomihandläggare

Zahra Abdurahman

Telefon: 08-524 872 27
Enhet: Administration
E-post: zahra.abdurahman@ki.se

IMM (C6)

Institutet för miljömedicin

IT-ansvarig

Åke Wallin

Telefon: 08-524 874 48
Enhet: Administration
E-post: ake.wallin@ki.se

IT-tekniker

Lisa Astner

Telefon: 08-524 879 82
Enhet: Administration
E-post: lisa.astner@ki.se

IT-tekniker

Martin Sjöberg

Enhet: Administration
E-post: martin.sjoberg@ki.se

INCF (INCF)

Assistent

Lotta Johansson

Telefon: 08-524 870 93
Enhet: INCF
E-post: lotta.johansson@ki.se

Ekonomihandläggare

Henrik Lindström

Telefon: 08-524 881 42
Enhet: INCF
E-post: henrik.lindstrom@ki.se

KBH (K6)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

IT-samordnare

Jobel Teklebrhan

Telefon: 08-524 823 33
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: jobel.teklebrhan@ki.se

KI DS (D1)

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Administratör

Malin Wirf

Telefon: 08-123 564 97
E-post: malin.wirf@ki.se

KI SÖS (S1)

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Administratör

Britta Barkeling

Telefon: 08-524 875 73
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Britta.Barkeling@ki.se

KIB, KM, LabMed, LIME, MBB

KIB (CB)

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

KIB Flemingsberg

IT-tekniker

Göran Sahlin

Telefon: 08-524 841 35
Enhet: Enheten för Drift & Service
E-post: Goran.Sahlin@ki.se

KIB Solna

IT-tekniker

Marcos Cavieres

Telefon: 08-524 841 32
Enhet: Enheten för Drift & Service
E-post: Marcos.Cavieres@ki.se

KM (KM)

Komparativ medicin

IT-ansvarig

Christian Borg

E-post: christian.borg@ki.se

Universitetslektor

Johannes Wilbertz

Telefon: 08-524 873 18
Enhet: KCTT
E-post: Johannes.Wilbertz@ki.se

LabMed (H5)

Institutionen för laboratoriemedicin

Ekonomihandläggare

Sara Ceven

Telefon: 08-524 837 22
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: sara.ceven@ki.se

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

LIME (C7)

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

CHE (Centrum för hälso- och sjukvårdsetik)

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 070-581 35 52
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

NASP

IT-samordnare

Eva Wasserman

E-post: Eva.Wasserman@ki.se

UMET (Unit för Medical Education and Technology)

Projektledare

Ronny Sejersen

Telefon: 08-524 864 93
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Ronny.Sejersen@ki.se

CoreAdmin och andra enheter

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ludvig.andersson@ki.se

MBB (C2)

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Ekonomiadministratör

Anna Bengtsson Jemt

Telefon: 08-524 871 56
Enhet: Administration och service
E-post: anna.bengtsson.jemt@ki.se

SciLifeLab

Administratör SciLifeLab

Iréne Anderson

Telefon: +46 (0) 8 524 812 51
E-post: irene.anderson@scilifelab.se

MEB, MedH, MedS, MMK, MTC

MEB (C8)

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Administratör

Martina Stolt

Telefon: 08-524 824 22
Enhet: C8.Administration.IT drift support
E-post: martina.stolt@ki.se

MedH (H7)

Institutionen för medicin, Huddinge

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

MedS (K2)

Institutionen för medicin, Solna

Administratör

Veronica Ebbersten Lindholm

Telefon: 08-517 759 59
Enhet: Administrationen
E-post: veronica.ebbersten@ki.se

MMK (K1)

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

IT-samordnare

Jan-Erik Kaarre

Telefon: 08-517 794 09
Enhet: Administration
E-post: jan-erik.kaarre@ki.se

MTC (C1)

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Neuro, NVS, (OF) DentMed, OnkPat, PHS

Neuro (C4)

Institutionen för neurovetenskap

Drifttekniker

Boje Persson

Telefon: 08-524 877 17
Enhet: FMB.Teknik
E-post: boje.persson@ki.se

NVS (H1)

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Allmänmedicin

Samordnare

Mira Lukenic

Telefon: 08-524 838 14
Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Mira.Lukenic@ki.se

ARC

Administratör

Maria Yohuang

Telefon: 08-524 858 39
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Maria.Yohuang@ki.se

Arbetsterapi

Fysioterapi

Administratör

Ellinor Nordström

Telefon: 08-524 888 17
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: ellinor.nordstrom@ki.se

Institutionsledning

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

Klinisk geriatrik

Administratör

Anette Eidehall

Telefon: 08-524 835 30
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Anette.Eidehall@ki.se

Neurodegeneration

Administratör

Maria Roos

Telefon: 08-524 835 37
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: Maria.Roos@ki.se

Neurogeriatrik

Samordnare

Eva Kallstenius

Telefon: 08-524 835 22
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: eva.kallstenius@ki.se

Omvårdnad

AV-tekniker

Gunnar Criver

Telefon: 08-524 837 29
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Gunnar.Criver@ki.se

ODONT (OF)

Institutionen för odontologi

Systemadministratör

Jörgen Jönsson

Telefon: 08-524 880 26
Enhet: OF.Administrativa avdelningen
E-post: Jorgen.Jonsson@ki.se

OnkPat (K7)

Institutionen för onkologi-patologi

IT-tekniker

Jan Sylvan

Telefon: 08-524 823 02
Enhet: Administration
E-post: jan.sylvan@ki.se

PHS (K9)

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionstekniker

Bo Planstedt

Telefon: 08-524 833 47
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Planstedt@ki.se

UF Universitetsförvaltningen

it-support@ki.se
08-524 822 22