TeamViewer

IT-supporten använder TeamViewer för att fjärrstyra din dator när du behöver hjälp med att reda ut ett problem. IT-supporten kan inte koppla upp sig till din dator utan ditt godkännande.

Screenshot

Med TeamViewer har du allt det du behöver för att få hjälp av IT-avdelningen som kan koppla upp sig mot din dator. Med ID-numret som du ser i rutan kan IT-supporten ansluta sig till din dator.

När du stänger ner TeamViewer bryts kopplingen. 

Ladda ner här

LP
Innehållsgranskare:
2023-01-17