Användarmanual för "Mina sidor"

Här kan du läsa mer om hur du använder de olika funktionerna i HR-arkivet.

Anställning

Anställningsavtal/Bevis

Alla anställningsbevis och anställningsavtal ska skapas och administreras i HR-arkivet. HR-arkivet hämtar alla uppgifter från Primula, det enda du behöver göra är att lägga till uppgifter som inte finns i Primula. När alla uppgifter är ifyllda skapas dokumentet och skickas ut för underskrift till relevant arbetsgivarrepresentant. Beroende på vad det är för bevis/avtal ser processen lite olika ut. Processbeskrivningar finns samlade här

Gör så här:

 1. Registrerar uppgifter i Primula (personuppgifter samt anställningsuppgifter)
 2. Logga in i HR-arkiv "Mina Sidor -för chefer och HR"
 3. Klicka på begreppet "Anställning" högst upp i menyn
 4. Välj Anställningsavtal/bevis
 5. Välj avtalsspråk och avtalstyp (vissa avtal finns endast på ett språk)
 6. Fyll i ett helt personnummer (YYYYMMDDNNNN), samordningsnummer eller fiktivt personnummer.
 7. Välj rätt anställning (vid flera anställningar bläddrar du genom de blå små fyrkanterna i högra hörnet.)
 8. Kontrollera uppgifterna (vid fel ändra i Primula)
 9. Komplettera med information i de vita boxarna. 
 10. Fyll i information under steget "godkännande och signering"
 11. Klicka på registrera

När dokumentet har signerats sparas det i den digitala personakten.