Fristående sajter i WordPress

Karolinska Institutet har en installation av verktyget Wordpress för bloggar eller fristående sajter. I normalfallet ska ki.se användas för att beskriva KI-verksamhet. Men en fristående sajt kan användas för till exempel projekt där KI är en av flera avsändare. Typexempel är centrumbildning eller nätverk där KI är huvudsaklig men inte ensam avsändare.

Här väljer du vilken typ av sajt det gäller. Blogg = blog.ki.se/xxx Site = xxx.ki.se
Här kan du önska ett namn på din sajt. Inga å,ä eller ö och inga versaler. Ej heller några mellanslag eller specialtecken annat än _. Önskar du en sajt med namn MittProjekt kommer du få adressen: http://mittprojekt.ki.se
Beskriv vad sajten ska användas till
Vem vänder du dig till med sajten
Om du ansöker om en fristående sajt, ange här vilka andra samarbetspartners som finns.
 
Den eller de personer som kommer att arbeta med sajten.
KI webbförvaltning
2023-02-20