FAQ - FixIT

Lagring

Använd endast molntjänsten OneDrive. Alla andra molntjänster är förbjudna att lagra KI data på.

För känslig data rekommenderas KI Server. Kontakta FixIT så hjälper vi till med att ge access till detta.

Lösenord

För mer information se Medarbetarportalens sida Konton och lösenord.

Jobel Teklebrhan
2023-11-27