IT-tekniker vid FixIT

Vi är åtta personer som arbetar vid FixIT. Kontakta oss i första hand via vår supportmail: fixit@ki.se

För mer information, välj tekniker i listan nedan: 

IT-tekniker

Christian Dalin, IT-tekniker CNS

Jan Sylvan, IT-samordnare OnkPat

Jan-Erik Kaarre, IT-ansvarig MMK

Jobel Teklebrhan, IT-samordnare KBH

Morten Jacobsen, IT-samordnare CNS

Simon Begallo,  IT-tekniker KBH

Vadim Valkovski,  IT-tekniker OnkPat

Licensansvariga

Christian Dalin, CNS

Jan Sylvan, OnkPat

Jan-Erik Kaarre, MMK

Jobel Teklebrhan, KBH

Morten Jacobsen, CNS
 

IT-support

Jobel Teklebrhan
2024-01-09