Vilka ramavtal finns?

Inköps- och upphandlingsenheten har upphandlat ett antal ramavtal för att täcka KI:s behov. Därutöver kan vi använda oss av de statliga ramavtalen som finns upphandlade för alla statliga myndigheter.

KI:s ramavtal - Avtalskatalogen

Alla ramavtal som är lokalt upphandlade för KI finns inlagda i Avtalskatalogen. Alla avtal i Avtalskatalogen är giltiga att handla från. Avtalen gäller för alla institutioner/enheter. I Avtalskatalogen finns information om produkter/tjänster som omfattas av avtalet. Det finns också avtal där avrop endast görs av ansvarig enhet, t ex när det gäller fastighetsunderhåll.

På vissa av ramavtalen läggs beställningen direkt i KI:s e-handelssystem UBWAnvändare kan söka information om produkter och produktdetaljer i UBW

De statliga ramavtalen

Kammarkollegiet – Statens inköpscentral - ansvarar för att upphandla statliga ramavtal som kan användas av de statliga myndigheterna. På avropssamordningen finns ett stort antal ramavtal inom olika kategorier. Mer information om de statliga ramavtalen finns hos Statens inköpscentral.

Även dessa ramavtal ska användas om de är tillämpliga. Om KI har egna avtal ska dessa användas i första hand. För vissa statliga ramavtal har KI anmält undantag (s.k. avsteg), se nedan. En del ramavtal där vi beställer stora volymer är inlagda med produktkataloger eller s.k. punch-out till webbutik.

Rangordning mellan KI:s ramavtal och statliga ramavtal

Om efterfrågad vara finns både på lokalt upphandlat och statligt ramavtal så är det KI:s lokalt upphandlade ramavtal som ska användas.

Skyldighet att avropa från ramavtal

Observera att när det finns ett slutet ramavtal ska detta alltid användas, oavsett belopp på inköpet. Ramavtal gäller t.ex. även vid inköp under direktupphandlingsgränsen (alltså även på inköp under 100 000 kr).

Frekvent använda ramavtal:

 •  Blombuketter 
 • Catering (se under avtalskatalogen
 • Consumables to laboratories
 • Instrument and devices
 • Kaffeautomater - är ett statligt ramavtal och omfattar kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster. Avrop gör varje institution själv. Avgränsningar: kaffebryggare för hemmabruk ingår ej likaså kapselautomater, vattenkokar samt kakor, mjölk i literförpackningar, godis, frukt och färdig mat
 • Konferenser och möten
 • Laboratory reagents and kits
 • Taxiresor. Flygtaxi är ensam leverantör. Bokningar för taxi kan ske via telefon, webb eller app. Oavsett var ni bokar gäller avtalet och de överenskomna villkoren och priserna. Priset för varje transport fastställs vid bokningen. Avtalet gäller för hela Sverige och bokning dygnet runt alla dagar i veckan. 
 • Tryck av avhandling
 • Tryckeritjänster

Du hittar avtalen i Avtalskatalogen genom att logga in på medarbetarportalen.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta Inköp och upphandlingsenheten.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • All KI staff
Logga in med KI-ID
Josef Dadoun
2024-01-18