Uppgradera ditt KI-ID till högre tillitsnivå

Den högre tillitsnivån AL2 ansöker du om själv om som användare genom ditt KI-ID. För närvarande är det endast Ladok, det nationella studieadministrativa stödsystemet, som kräver en högre så kallad tillitsnivå för sina användare, men den högre tillitsnivån kan komma att krävas för åtkomst till fler tjänster i framtiden.

Enkel uppgradering genom portal

Du kan snabbt och enkelt uppgradera ditt konto (KI-ID) genom att gå logga in i ID-portalen på https://idportal.ki.se.

Därefter bekräftar du din identitet med hjälp av BankID/Mobilt BankID, Freja eID eller eduID. Har du redan den högre tillitsnivån AL2 så kommer du få meddelande om det när du loggar in och du behöver inte göra något.

OBS! Är du inte ansluten via ett KI-nät behöver du göra en två-faktorsautentisering (MFA) i samband med uppgraderingen av ditt konto.

En steg-för-steg guide till uppgraderingen hittar du här.

Om du saknar elektroniskt id

Saknar du samtliga elektroniska id-tjänster ovan behöver du kontakta din institutions IDAC-administratör för att göra en manuell legitimationskontroll för att uppgradera ditt konto.

Bakgrund: Swamid

Karolinska Institutet är en del av federationen SWAMID (Swedish Academic Identity Federation) och behöver därför följa de regler som finns kring hur lärosätens digitala identiteter hanteras.

Som medlem i SWAMID kan KI använda kvalitetssäkrad och säker inloggning för forskare, lärare och studenter i olika tjänster – både i och utanför Sverige.

SWAMID har olika tillitsnivåer på sina användare där basnivån kallas AL1. Idag är majoriteten av KI:s användarkonton på AL1-nivå, men den högre tillitsnivån AL2 kan komma att krävas för åtkomst till fler tjänster i framtiden.

ST
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2024-06-10