Kontakta din IDAC och/eller UBW Anknutna administratör på din institution

Här hittar du kontaktuppgifter över IDAC-administratörer och UBW-administratörer (för anknutna) för din institution. Hitta din institution i listan för att se kontaktvägen dit.

IDAC- eller anknytningsadministratören hanterar konton på din institution för både anknutna och anställda.

En anknytningsadministratör kan bl.a. hjälpa dig med förlängning, avslut eller uppgiftsändring för dig som anknuten.

IDAC admin hanterar för alla medarbetare på sin egna institution. En IDAC admin kan hjälper till med ditt KI-ID bl.a. med  lösenordsbyten för KI-ID , återställning av  MFA (Microsoft Authenticator) kod, besöksadressbyte, synlighet av profilkort på KI.se och sammanslagning av konton.

Behöver du återställa lösen till din KI inloggning så kan du göra detta själv via Office365 (du behöver ha installerat appen Microsoft Authenticator innan)

 

Institutionsgrupp KI Nord

Institutionen för global folkhälsa (GPH)

IDAC och UBW Anknutna: kimkat.gph@ki.se

Bo Planstedt, 08-524 83280

Alexandra Widström, 08-524 801 51

Sofia Öhlund, 08-524 852 51

 

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Lösenordsärenden: fixit@ki.se 

Anknytningsärenden: kimkat@cns.ki.se 
 

Anna Wendel, 08-524 830 45

Vendela Breeze, 08-524 832 82

 

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Admingruppen KI DS: kimkat@kids.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Nina Ringart, tel nr: 08-524 826 04

Malin Wirf, tel nr: 08-524 826 02

 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Lösenordsärenden:  fixit@ki.se

Anknytningsärenden: hr@kbh.ki.se

Sabina Brinkley, 08-524 823 80

Johanna Ahlström, 08-524 823 97

Karin Björström, 08-524 823 67

Emelie Ahlin, 08-524 823 64

Jennifer Frithiof, 08-524 824 81
 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) 

IDAC och UBW anknutna: hr-admin@lime.ki.se 

Administratörer:

Maria Herdland, 08- 524 801 05

Therese Wahlström, 08-524 836 84 

Elin Danielsson, 08-524 852 93

Ulrika Nelsson, 08-524 839 38

 

Institutionen för medicin, Solna (MedS)

UBW Anknutna-administratörer:

Oscar Svensson (ansvarig)

Johanna Erlandsson

Lillemor Melander

Marcus Lindgren

IDAC-administratörer:

Raquel Binisi (Kardiologi, centrum för hjärtstoppsforskning, centrum för genusmedicin)

Helena Nord (klinisk epidemiologi, centrum för läkemedelsepidemiologi)

Marzieh Javadzadeh – Klinisk medicin

Pernilla Appelquist (klinisk epidemiologi, centrum för läkemedelsepidemiologi)

Sanna Tavakoli (reumatologi)

Sahra Bunner för följande avdelningar –  Dermatologi & venereologi, Infektion, Klinisk medicin, Exprimentell endokrinologi

Stina Nordman (reumatologi)

Angela Silveira (kardiovaskulär medicin)

Eva-Marie Karlsson (lungmedicin)

Annika Jouper (immunologi och allergi)

Oskar Svensson (institution)

Johanna Erlandsson (institution)

Lillemor Melander (institution)

Marcus Lindgren (institution)

 

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Admingruppen MMK: kimkat@mmk.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Ann-Britt Wikström (Ansvarig), 08-524 833 25

Chatrin Lindahl, 08-524 862 71

Susanne Forsberg

 

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)

Admingruppen OnkPat: idac@onkpat.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Monica Manske (Ansvarig), 08-524 862 07

Agneta Hultbro, 08-517 765 57

Anställda (bara IDAC):

Maria von Witting

Anne Jensen

Hanna Sillén

Jan Sylvan

Administratörer - Forskarstuderande/doktorander:

Erika Rindsjö, 08-524 862 06

Institutionsgrupp KI Syd

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (Bionut)

Admingruppen Bionut: kimkat@bionut.ki.se 

Anställda och anknutna (IDAC och UBW):

Eva Nordlander, 08-524 810 10

Karin Gåse, 08-524 810 09

 

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Admingruppen KI SOS: kimkat@kisos.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Malin Holm Blomquist, 08-524 875 16

Britta Barkeling, 08-524 875 73 (endast lösenord)

 

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

UBW anknutna, anknytningsansökan

 idac@clintec.ki.se

IDAC-administratörer, byte av lösenord etc.

Forskarstuderande:

Agneta Wittlock, 08- 585 873 53

Anställda/anknutna:

Enheten för anestesi och intensivvård:
Nicoletta Raic

Enheten för audiologi:
Monica Beckius-Hellgren

Enheten för funktion och teknik:
Elizabeth Elvbo

Enheten för kirurgi:
Monica Hagbok
Helene Jansson

Enheten för logopedi:
Anna Peterson

Enheten för medicinska njursjukdomar och Baxter Novum:
Linn Berg

Enheten för obstetrik och gynekologi:
Fanny Nilsson

Enheten för ortopedi och bioteknologi:
Ann-Charlott Nordström

Enheten för pediatrik:
Anette Johansson

Enheten för radiografi:
Jessica Ekberg

Enheten för radiologi:
Linn Berg

Enheten för transplantationskirurgi:
Monika Engsand

Enheten för urologi:
Marie Lygdman

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar:
Agneta Wittlock

Ansvarig och kansli:
Åsa Catapano

 

Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Anna Rönnbäck (ansvarig)

Emelie Blomberg

Helena Andersson

Lili Andersson

Lisa Arodin

Marita Wallenberg Lundgren

Mia Bjerke

Moa Thorin

Yvonne Elliman

Anställda (bara IDAC):

Christina Sundqvist

Jenny Degerholm Langsmo (Ansvarig)

 

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW)

För administrativa kansliet, Gastroenterologi och reumatologi, Hjärt-och lungsjukdomar:

Ellen Carlsson (Ansvarig), 08-524 851 53  

Anna Heinerö (Ansvarig), 08 524 83 311

UBW, IDAC för Centrum för Infektionsmedicin, CIM:

Eve-Marie Rowe Kärkäs, 08-524 838 66

UBW, IDAC för avdelningen CMU/CME:

Lena Emtestam, 08-585 823 45

UBW, IDAC för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet:

Lena Lindberg, 08-585 826 26

UBW, IDAC för Infektionssjukdomar och hud:

Mary Hyll , 08-585 819 19

UBW, IDAC för Hematologi/HERM:

Sara Von Bahr Grebäck, 08-524 834 59

Sri Sahlin, 08-524 837 36
 

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Sektionen för Allmänmedicin:

Mira Lukenic 

Sektionen för Arbetsterapi:

Louise Söderlind 

Sektionen för ARC:

Cecilia Annerholm 

Ellinor Lind 

Sektionen för Fysioterapi:

Ellinor Nordström 

Martina Bergenroth 

Sektionen för Klinisk geriatrik:

Anette Eidehall 

Camilla Birgegård 

Sigrid Eklöf 

Sektionen för Neurogeriatrik:

Eva Kallstenius

Lorenz Pirus

Sektionen för Omvårdnad:

Annica Karlsson 

Hanna Averbo 

Central ledningsadministration:

Lina Adham 

Sofia Fridén

Forskarstuderande:

Catarina Cleveson, 08-524 868 32

 

Institutionen för odontologi (DentMed) och universitetstandvården (Unitand)

Dentmed-IT, 08-524 880 60 (endast lösenordsbyte)

Cecilia Hultqvist, 08-524 882 83

Malin Lindell, 08-524 880 58

Anneli Korsheden, 08-524 881 70

Sherry Furuzanfar

Pia Hägg Haraldson (Anknutna, endast UBW)
 

Institutionsgrupp KI Solna

 

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Admingruppen CMB: kimkat@cmb.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC- och UBW):

Margaret Ulander (Ansvarig), 08-524 872 79

Mia Sjöblom, 08-524 873 71  

 

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Admingruppen FyFa: hr@fyfa.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW)

Rebecka Jakobsson

Diana Mattsson

 

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Admingruppen MBB: kimkat@mbb.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Anneli Svarén (Ansvarig), 08-524 876 44

Linnea Holm, 08-524 872 64

Lina Rowland, 08-524 852 60

 

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Admingruppen MEB: hr-support@meb.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Björn Gidlund 

Kristina Grauers 

Lina Werner

Jenny Lindgren

Sofia Anderberg

Carina Olofsson Moreno

Anna Berglund

Linn Austin 

Gunilla Sonnebring

Janina Mahmoodi

Marie Jansson

Ami Rönnberg

 

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Admingruppen MTC: hr@mtc.ki.se 

Kontaktpersoner för anställda:

Stina Danielsson

Lisa Sundeson

Åsa Belin

Kontaktpersoner för anknytningar:

Stina Danielsson

Christina Johansson

 

Institutet för miljömedicin (IMM)

Admingruppen IMM: kimkat@imm.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Jenny Svedman (Ansvarig)

Irene Tjernberg

Selma Grönlund

 

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Malin Guvéus (Ansvarig), 08-524 878 02

Axel Bergwik , 08-524 878 61

 

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW ank):

Cilla Hajdu (Ansvarig), 08-524 841 02

Christina Karlstrand, 08-524 841 04

Komparativ Medicin (KM)

Admingruppen KM: kimkat@km.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Camilla Fors Holmberg

Gordana Rakovic, 08-524 867 37

Undervisning och Lärande UoL (TL)

Admingruppen Undervisning och Lärande UoL TL: kimkat-tl@ki.se
 

Administratörer:

Monika Armuand, 0760-50 23 42

Eva Hjertquist Durang, 0707598346

 

Universitetsförvaltningen (UF)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW ank):

Ekonomiavdelningen:

Anne-Marie Windahl, 08-524 866 10

Fastighetsavdelningen:

Christina Rosqvist: 08-524 865 70 (Anknutna, endast UBW)

Fakultetskansliet och internationella relationer (tidigare Styrelsestöd och externa relationer):

Pernilla Witte, 08-524 861 07 (Anknutna, endast UBW)

Susanne Maxeem, 08-524 837 19 (Anknutna, endast UBW)

HR-avdelningen:

Kommer en ny person i november, så länge Jeanette Rosén, 08-524 86 339

IT-avdelningen:

Birgitta Lönnerberg, 08-524 866 27 (Anknutna, endast UBW)

Juridiska avd:

Anki Israelsson, 08-524 866 42

Kommunikationsavdelningen:

Anki Israelsson, 08-524 866 42

Strategiskt ledningsstöd:

Helena Thomasson, 08-524 863 94

UF-stab:

Helena Thomasson, 08-524 863 94

Research Support Office:

Anne-Marie Windahl, 08-524 866 10

Utbildnings- och forskarutbildningsstöd:

Moa Borg, 08-524 867 30

 

Universitetsledningen (UL)

IDAC och UBW anknutna - administratörer

Catrin Främberg, 08-524 867 76

Eva Broberg, 08-524 863 77

Ingrid Svensson, 08-524 868 09

Jeanette Rosén, 08-524 863 39

Universitetsstyrelserna (US)

UBW anknutna - administratörer

Eva Broberg, 08-524 863 77

Ingrid Svensson, 08-524 868 09

Jeanette Rosén, 08-524 863 39

 

Universitetstandvården (Unitand-OV)

Admingruppen Universitetstandvården (Unitand-OV): kimkat-unitand@uf.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Anneli Korsheden, 08-524 881 70

Raili Forsell, 08-524 880 53

Sherry Furuzanfar

Anknutna (bara UBW):

Pia Hägg Haraldson

Verksamhetsstyrelser (US)

Admingruppen Verksamhetsstyrelser (US): kimkat-us@uf.ki.se

Administratörer:

Ingrid Svensson, 08-524 868 09

 

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (LC)


Admingroup at Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (LC): anna.dackfors@ki.se 
IDAC and UBW Anknutna administrators:
 Anna Däckfors,  076-050 06 12

Uppdatering

Är informationen felaktig, kontakta supportsystems@ki.se för uppdatering.