Kontakta din IDAC och/eller UBW Anknutna administratör på din institution

Kontaktuppgifter över IDAC-administratörer och UBW-administratörer (för anknutna) för din institution. Hitta din institution i listan för att se kontaktvägen dit.

IDAC- eller anknytningsadministratören hanterar konton på din institution för både anknutna och anställda.

En anknytningsadministratör kan bl.a. hjälpa dig med förlängning, avslut eller uppgiftsändring för dig som anknuten.

En IDAC admin kan hjälper till med ditt KI-ID bl.a. med  lösenordsbyten för KI-ID, återställning av MFA (Microsoft Authenticator) kod, besöksadressbyte, synlighet av profilkort på KI.se och sammanslagning av konton.

Behöver du återställa lösen till din KI inloggning så kan du göra detta själv via Office365 (du behöver då ha installerat appen Microsoft Authenticator innan).

 

Vänligen leta upp din institution för hjälp!

Är du student så kolla mer info på studentsidan: Mitt studentkonto

Mejlkontakt till de olika institutioner
Institutionsgrupp KI Nord Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Global folkhälsa GPH kimkat.gph@ki.se kimkat.gph@ki.se
Klinisk neurovetenskap CNS kimkat@cns.ki.se fixit@ki.se
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus KI DS kimkat@kids.ki.se -
Kvinnors och barns hälsa KBH hr@kbh.ki.se fixit@ki.se
Lärande, informatik, management och etik LIME hr-admin@lime.ki.se -
Medicin, Solna MedS (se nedan) -
Molekylär medicin och kirurgi MMK kimkat@mmk.ki.se it@mmk.ki.se
Onkologi-patologi OnkPat idac@onkpat.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Institutionsgrupp KI Syd Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Biovetenskaper och Näringslära Bionut kimkat@bionut.ki.se  -
Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset KI SÖS idac@kisos.ki.se idac@kisos.ki.se
Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik CLINTEC (se nedan) -
Laboratoriemedicin LabMed (se nedan) -
Medicin, Huddinge MedH (se nedan) -
Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle NVS (se nedan) -
Odontologi DentMed (se nedan) -
Universitetstandvården  Unitand/OV kimkat-unitand@uf.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Institutionsgrupp KI Solna Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Cell- och Molekylärbiologi CMB  hr@cmb.ki.se -
Fysiologi och Farmakologi FyFa hr@fyfa.ki.se -
Medicinsk Biokemi och Biofysik MBB kimkat@mbb.ki.se -
Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik  MEB  IT-support@meb.ki.se IT-support@meb.ki.se
Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi MTC hr@mtc.ki.se  -
Neurovetenskap Neuro (se nedan) -
Institutet för Miljömedicin IMM kimkat@imm.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Centrala förvaltningen Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Komparativ Medicin KM  km@ki.se -
Universitetsförvaltningen UF  (se nedan) -
Universitetsledningen UL  (se nedan) -
Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine LC (se nedan) -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Karolinska Institutet Universitetsbibliotek Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Karolinska Institutet Universitetsbibliotek KIB hr@kib.ki.se -
Mejlkontakt till de olika institutioner
Undervisning och Lärande UoL Institutions kod Mejladress Lösenordshantering
Undervisning och Lärande UoL TL hr.uol@ki.se -

 

Institutionsgrupp KI Nord

Global Folkhälsa (GPH)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Klinisk Neurovetenskap (CNS)

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus (KIDS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kvinnors och Barns Hälsa (KBH)

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Medicin, Solna (MedS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anställda (IDAC):

 • Kardiologi                                              Agnes Hedin
 • Centrum för genusmedicin:                   Agnes Hedin
 • Klinisk epidemiologi                                Helena Nord / Pernilla Appelquist
 • Centrum för läkemedelsepidemiologi:    Helena Nord / Pernilla Appelquist
 • Klinisk medicin                                       Sahra Bunner
 • Reumatologi:                                          Stina Nordman
 • Dermatologi och venereologi;                Sahra Bunner
 • infektion;                                                 Sahra Bunner
 • klinisk medicin;                                       Sahra Bunner
 • Experimentell endokrinologi:                  Sahra Bunner
 • Kardiovaskulär medicin:                         Angela Silveira
 • Lungmedicin:                                          Eva-Marie Karlsson
 • Immunologi och allergi:                           Annika Jouper

Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Onkologi-Patologi (OnkPat)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anställda (IDAC):

Kontaktpersoner för forskarstuderande/doktorander:

Institutionsgrupp KI Syd

Biovetenskaper och Näringslära (Bionut)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Kontaktpersoner för forskarstuderande:

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Laboratoriemedicin (LabMed)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anställda (IDAC):

Medicin, Huddinge (MedH)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Odontologi (DentMed) och Universitetstandvården (Unitand)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Institutionsgrupp KI Solna

Cell- och Molekylärbiologi (CMB)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Fysiologi och Farmakologi (FyFa)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC)

Kontakt för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Institutet för Miljömedicin (IMM)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Neurovetenskap (Neuro)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Centrala förvaltningen

Komparativ Medicin (KM)

Kontakt för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Universitetsförvaltningen (UF)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

 • Ekonomiavdelningen:                                          Anne-Marie Windahl
 • HR-avdelningen:                                                   Michaela Österdahl
 • Juridiska avdelningen:                                          Anki Israelsson
 • Kommunikationsavdelningen:                            Anki Israelsson
 • Strategiskt ledningsstöd:                                      Helena Thomasson
 • UF-stab:                                                                  Helena Thomasson
 • Research Support Office:                                      Anne-Marie Windahl
 • Utbildnings- och forskarutbildningsstöd:          Moa Borg

Kontaktpersoner för anknutna (UBW):

Universitetsledningen (UL)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (LC)

IDAC and UBW Anknutna administrators:

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB)

Kontakt för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Undervisning och Lärande UoL

Undervisning och Lärande UoL (TL)

Kontaktpersoner för anställda (IDAC) och anknutna (UBW):

Uppdatering

Är informationen felaktig, kontakta helpdesk på sidan https://selfservice.ki.se/ för uppdatering.

 

ST
Innehållsgranskare:
2023-09-12