Kontakta din IDAC och/eller UBW Anknutna administratör på din institution

Här hittar du kontaktuppgifter över IDAC-administratörer och UBW-administratörer (för anknutna) för din institution. Hitta din institution i listan för att se kontaktvägen dit.

IDAC- eller anknytningsadministratören hanterar konton på din institution för både anknutna och anställda.

En anknytningsadministratör kan bl.a. hjälpa dig med förlängning, avslut eller uppgiftsändring för dig som anknuten.

IDAC admin hanterar för alla medarbetare på sin egna institution. En IDAC admin kan hjälper till med ditt KI-ID bl.a. med  lösenordsbyten för KI-ID, återställning av MFA (Microsoft Authenticator) kod, besöksadressbyte, synlighet av profilkort på KI.se och sammanslagning av konton.

Behöver du återställa lösen till din KI inloggning så kan du göra detta själv via Office365 (du behöver då ha installerat appen Microsoft Authenticator innan).

Institutionsgrupp KI Nord

Institutionen för global folkhälsa (GPH)

IDAC och UBW Anknutna: kimkat.gph@ki.se

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Lösenordsärenden: fixit@ki.se 

Anknytningsärenden: kimkat@cns.ki.se 

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Admingruppen KI DS: kimkat@kids.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Lösenordsärenden: fixit@ki.se

Anknytningsärenden: hr@kbh.ki.se

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) 

IDAC och UBW anknutna: hr-admin@lime.ki.se

Administratörer:

Institutionen för medicin, Solna (MedS)

UBW anknutna-administratörer:

IDAC-administratörer:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Admingruppen: kimkat@mmk.ki.se

Lösenordsärenden: it@mmk.ki.se, 08-51779409

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)

Admingruppen: idac@onkpat.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Anställda (bara IDAC):

Administratörer – forskarstuderande/doktorander:

Erika Rindsjö, 08-524 862 06

Institutionsgrupp KI Syd

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (Bionut)

Admingruppen: kimkat@bionut.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC och UBW):

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Admingruppen: idac@kisos.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

UBW anknutna, anknytningsansökan. IDAC-administratörer, byte av lösenord etc.

Forskarstuderande: Agneta Wittlock

Anställda/anknutna:

Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Anställda (bara IDAC):

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW)

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Institutionen för odontologi (DentMed) och universitetstandvården (Unitand)

Institutionsgrupp KI Solna

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Admingruppen: hr@cmb.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC- och UBW):

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Admingruppen FyFa: hr@fyfa.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Admingruppen MBB: kimkat@mbb.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Admingruppen MEB: hr-support@meb.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Admingruppen MTC: hr@mtc.ki.se 

Kontaktpersoner för anställda:

Kontaktpersoner för anknytningar:

Institutet för miljömedicin (IMM)

Admingruppen IMM: kimkat@imm.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB)

Anställda och anknutna (IDAC, UBW ank): administrationen@kib.ki.se 

Komparativ Medicin (KM)

Admingruppen KM: kimkat@km.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

  • Camilla Fors Holmberg
  • Gordana Rakovic, 08-524 867 37

Undervisning och Lärande UoL (TL)

Admingruppen Undervisning och Lärande UoL TL: kimkat-tl@ki.se

Administratörer:

Universitetsförvaltningen (UF)

Universitetsledningen (UL)

IDAC och UBW anknutna - administratörer:

Universitetsstyrelserna (US)

UBW anknutna - administratörer:

Universitetstandvården (Unitand-OV)

Admingruppen Universitetstandvården (Unitand-OV): kimkat-unitand@uf.ki.se

Anställda och anknutna (IDAC, UBW):

Anknutna (bara UBW):

Pia Hägg Haraldson

Verksamhetsstyrelser (US)

Admingruppen Verksamhetsstyrelser (US): kimkat-us@uf.ki.se

Administratörer: Ella Ahtiainen Kjellman

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (LC)

IDAC and UBW Anknutna administrators: Anna Däckfors, 076-050 06 12

Uppdatering

Är informationen felaktig, kontakta supportsystems@ki.se för uppdatering.

 

2022-05-12
Amal Velic