Skapa webbplatser och webbsidor på KI

Vilken typ av webbplats/sajt eller webbsida fungerar bäst för att presentera din verksamhet? Är det en forskningsstudie som behöver en hemsida, eller ett samarbete med flera andra universitet?

Beroende på vilken verksamhet det gäller finns det tre olika sätt:

Verksamhet som bedrivs vid KI

Om det som ska presenteras är en del av KI - dvs forskning, utbildning, administration - så ska informationen presenteras inom ramen för ki.se.

Ett forskningsprojekt, studie, information om en enkät etc. ska finnas på institutionens webbplats eller under ki.se/forskning. Presentationen går att utforma på många olika sätt, antingen en sida om det inte är så mycket information, eller en landningssida när det finns behov av att presentera och hålla ihop ett större material med många delar och undersidor.

När informationen ligger på ki.se blir den användbar och alla KI:s målgrupper kan nås. Användarna känner igen sig och informationen blir trovärdig när det är tydligt att KI är avsändare. Systemet vi använder har dessutom alla komponenter som behövs för att en redaktör ska göra rätt, de lagar som finns inom webbområdet följs, och ki.se har hög rank i googles sök, så din information blir lättare att hitta. 

Det finns också en kontinuerlig förvaltning, utveckling och drift av det webbpubliceringssystem som används (Drupal) inom universitetsförvaltningen samt ett redaktörsansvar med en huvudansvarig redaktör på varje institution.

Domännamn

Domännamnet blir alltid ki.se/institution/xxx. Det finns också möjlighet att vid behov ha kortadresser, till exempel ki.se/xxx till en sida - s.k. alias. 

Kom igång

Om du behöver en sida på ki.se - kontakta huvudredaktören på din institution i första hand. 

Samarbeten med andra

Om det som ska presenteras är ett samarbete med någon annan part där KI inte är ensam avsändare och där webbplatsen behöver vara mer neutral i sin utformning, finns det möjlighet att använda KI:s Wordpress-installation. Typiska exempel på denna typ av webbplats är projekt med flera aktörer som står bakom men där KI leder, centrumbildningar eller nätverk med flera aktörer, men som koordineras av KI. 

Domännamn

Domännamnet blir alltid xxx.ki.se.

Kom igång

Ansök om en wordpress-sajt genom att fylla i formuläret för att beställa en sajt i Wordpress.

Blogg

Det är också WordPress-installationen som fungerar som KI:s övergripande bloggverktyg för KI:s ledning samt för studentambassadörer. 

Verksamheten hör inte till KI

Om det som ska presenteras har med KI att göra, men där KI inte är huvudsaklig avsändare utan en bland många intressenter så kan webbplatsen inte ligga under KI:s domän. Domänen får inte innehålla något med "ki" och designen får inte vara KI:s. Exempel på sådana webbplatser är till exempel EU-projekt och konsortier. 

Domännamn

Vi kan inte koppla domäner (xxx.se) utanför KI till en sajt på KI.

Kom igång

Webbförvaltningen har tagit fram en enkel lösning för denna typ av webbsidor. Kontakta webbförvaltningen så kan vi hjälpa till att förmedla konsultstöd.

Kontakt

Om du är osäker på hur du ska göra eller vilken typ av webbplats/hemsida du ska ha, kontakta webbförvaltningen så hjälper vi dig.

Webbförvaltningen

JH
Innehållsgranskare:
KI webbförvaltning
2022-06-30