Skapa webbplatser och webbsidor på KI

Vilken typ av webbplats eller webbsida fungerar bäst för att presentera din verksamhet?

Beroende på vilken verksamhet det gäller finns det tre olika sätt:

Verksamhet som bedrivs vid KI

Om det som ska presenteras är en del av KI - dvs forskning, utbildning, administration - så ska informationen presenteras inom ramen för ki.se.

Ett forskningsprojekt, studie, information om en enkät etc. ska finnas på institutionens webbplats eller under ki.se/forskning. Presentationen går att utforma på många olika sätt, antingen en sida om det inte är så mycket information, eller en landningssida när det finns behov av att presentera och hålla ihop ett större material med många delar och undersidor.

När informationen ligger på ki.se blir den användbar och alla KI:s målgrupper kan nås (man känner igen sig och det finns en systematik), trovärdig (det är tydligt att KI är avsändare) och hittbar (systemet vi använder har alla komponenter som behövs för att en redaktör ska göra rätt och ki.se har hög rank i googles sök).

Det finns också en kontinuerlig förvaltning, utveckling och drift av det webbpubliceringssystem som används (Drupal) inom universitetsförvaltningen samt ett distribuerat redaktörsansvar med en huvudansvarig redaktör på varje institution.

Domännamn

Domännamnet blir alltid ki.se/institution/xxx. Det finns också möjlighet att vid behov ha kortadresser, till exempel ki.se/xxx till en sida - s.k. alias. 

Kom igång

Om du behöver en hemsida på ki.se - kontakta huvudredaktören på din institution i första hand. 

Samarbeten med andra

Om det som ska presenteras är ett samarbete med någon annan part där KI inte är ensam avsändare och där webbplatsen behöver vara mer neutral i sin utformning, finns det möjlighet att använda KI:s Wordpress-installation. Typiska exempel på denna typ av webbplats är centrumbildningar eller nätverk som koordineras av KI. 

Domännamn

Domännamnet blir alltid xxx.ki.se.

Kom igång

Ansök om en wordpress-sajt genom att fylla i formuläret wordpressajt.

Verksamheten hör inte till KI

Om det som ska presenteras har med KI att göra, men där KI inte är huvudsaklig avsändare utan en bland många intressenter så kan webbplatsen inte ligga under KI:s domän. I dessa fall får man gå på stan och göra något på egen hand. Domänen får inte innehålla något med "ki" och utseendet får inte likna KI. Exempel på sådana webbplatser är till exempel EU-projekt och konsortier. 

Domännamn

Vi kopplar inte domäner (xxx.se) utanför KI till en sajt på KI.

Kom igång

Kontakta webbteamet så kan vi hjälpa till att förmedla konsultstöd. 

Institutioner

Alla institutioner har sina webbplatser på ki.se. Här presenteras KI:s verksamhet i form av utbildning, forskning m.m. Se också Verksamhet som bedrivs vid KI.

Biblioteket

Universitetsbiblioteket har en egen webbplats, https://kib.ki.se, som sköts och driftas av KIB.

Kontakt

Om du är osäker på hur du ska göra eller vilken typ av webbplats/hemsida du ska ha, kontakta webbteamet så hjälper vi dig.

Webbteamet