Resurser för kontinuerligt lärande

Här finns resurser och material samlat för att inspirera och underlätta det kontinuerliga lärandet för dig som är involverad i planering och utförande av undervisning.

flygbild över utspridd folkmassa ansluten med linjer
Bilder från podcastinspelning när KI deltog på konferensen AMEE 2023.

Lyssna på PAPERs podcast

Kalender

Kontakt och utbyte